Hem Aktuellt Dålig säkerhet kostar och utsätter företaget för risk
Aktuellt

Dålig säkerhet kostar och utsätter företaget för risk

insikter

Hur får man med sig organisationen när man vet att företaget utsätts för säkerhetsrisker?

När man ser rapporter på att nästan 50% återanvänder sina lösenord och att hela 11% enbart använder ett lösenord för alla tjänster och applikationer är det inte svårt att förstå att det utsätter organisationer för säkerhetsrisker.

De flesta IT-avdelningar har förstått den höga sårbarheten i användarnamn och lösenord. Trots detta fortsätter företag världen över att lägga ansvaret för detta problem i händerna på sina användare.

Men dålig säkerhet kostar också pengar.

Även om det kan vara svårt att exakt beräkna värdet av ett företags samlade information och kunskap håller de flesta med om att följderna av att affärskritisk företagsinformation hamnar i fel händer kan vara katastrofala.

Traditionella lösenord är kostsamma i sig. Enligt Gartner Group står autentiserings- och lösenordsfrågor för mer än 30% av alla samtal till företagens interna IT-support.

Forrester Research uppskattar kostnaderna för att administrera lösenorden till minst 1500 kr per år och användare. Till IT-avdelningens kostnader för administration kan läggas verksamhetens produktivitetsförluster då användare behöver logga in inte bara en gång i IT-miljön utan 10, 20 eller 30 gånger under en dag. I stället för att till exempel lägga tid på att vårda patienter läggs en betydande del av arbetsdagen på att navigera i en krånglig IT-miljö.

Obehöriga personer som får tillgång till applikationer och stödsystem kan leda till att verksamhetskritisk information läcker med förlorade affärer som följd.

Idag omvärderar alltfler organisationer sin traditionella, lösenordsbaserade säkerhetslösning.
Komplexiteten ligger i att hitta en IT-säkerhetslösning som både bidrar till att eliminera riskerna och kostnaderna med dålig säkerhet och samtidigt erbjuder ett användarvänligt och kostnadseffektivt alternativ till dagens lösenord.

SecMakers produktfamilj Net iD erbjuder ett användarvänligt och kostnadseffektivt alternativ till dagens lösenord som ökar produktiviteten, ger säker tillgång till affärskritisk information och höjer IT-säkerheten över hela organisationen.

2018-06-29

Vet du inte vad du behöver?

Tveka inte på att kontakta oss för mer information.