Hem Aktuellt Digital identitet grunden till uppkopplat liv
Aktuellt

Digital identitet grunden till uppkopplat liv

insikter

Säker hantering av din digitala identitet är grunden till ett uppkopplat liv

Människor är beroende av sin digitala identitet för att kunna utföra sitt arbete, använda IT och leva uppkopplade liv, men det många oroar sig över är att data och information kan hamna i fel händer. Därför är tvåfaktorsinloggning och identitetshantering är grundläggande för att skapa trygghet för framtidens IT-lösningar.

Tekniken som klarar av att både säkra IT-systemen och svara upp mot användarnas krav på enkelhet finns, men det gäller att implementera den på rätt sätt. Här är de fyra komponenter som vi anser är viktigast för att lyckas:

Användare har olika behov
Vill du logga in med din mobil, en USB-sticka som YubiKey eller ett smartkort? Sitter du på kontoret eller arbetar du hemifrån? På en delad arbetsplats eller din egna? Konsult eller anställd? Alla organisationer och deras användare har olika behov av att kunna autentisera sig och få säker tillgång till data och samtidigt veta att verksamhetskritiska uppgifter inte hamnar i fel händer. Anpassa lösningarna efter användarnas behov och få en nöjd och produktiv arbetsstyrka.

Ta lärdom av andra
Man behöver inte uppfinna hjulet igen för att skapa en säker IT-arbetsplats. Ta hjälp av branschkollegor som har gjort samma resa så slipper ni onödigt komplicerade processer, felaktigheter och tveksamheter kring användarvänlighet.

Utse organisation och ansvar
Utse medarbetare som har tid att genomföra och stötta förändringen. Det kostar i början men betalar sig snabbt i form av enklare administration och minskade risker när projektet är genomfört. Utgivningsprocess, hantering av reservkort, mobila certifikat och spärrning av kort/certifikat är viktiga frågor för lösningens trovärdighet och framgång. Inte minst i decentraliserade organisationer med arbetsplatser på flera olika orter är dessa frågor helt avgörande för resultatet.

Utgå gärna från en informationssäkerhetspolicy
Vi tycker det är bra att organisationer utformar, inför, övervakar, granskar och löpande reviderar sina prioriterade åtgärder för att säkerställa IT-säkerhet. Men gör det enkelt. Prioritera det viktigaste först och stå på er. Vik inte för invändningar. Tillämpa er egen policy och gå till botten med eventuella invändningar mot lösningarna. Man måste våga höja rösten när användare vill tumma på IT-säkerheten och gå ifrån fastslagen policy.

2018-05-07

Vet du inte vad du behöver?

Tveka inte på att kontakta oss för mer information