Hem Aktuellt Hur många lösenord behövde du byta?
Aktuellt

Hur många lösenord
behövde du byta?

Insikter

Slipp osäkra lösenord

I onsdags var det den 20 januari - som många numera förknippar med Lösenordsbytardagen. 
Hur många lösenord bytte du - 10, 20 eller var det ännu fler?

I en undersökning som vi genomfört visade det sig att 89% av svenska företag låter medarbetarna använda skriftliga lösenord när de loggar in på datorn, interna system, mail och olika molntjänster och än idag är 123456 och 123456789 de två vanligaste lösenorden som kan hackas på mindre än en sekund. Samtidigt har hoten mot företags och organisationers IT-säkerhet har aldrig varit så konkreta, avancerade och många som i dag.

Lösenord kan inte längre vara det företag förlitar sig på. 

2021-01-22

En bra inloggning

En bra inloggning börjar med en kvalificerad identitet som inte kan kopieras, förvanskas eller hackas. Den ska tillåta inloggning mot alla olika system och gå att spärra vid förlust eller missbruk. Den ska inte bara fungera för inloggning till datorn. Den måste också fungera för inloggning till molnbaserade system och appar på läsplattor. Men det räcker inte. Inloggning måste också vara snabb och enkel att använda.

Människor som känner sig hindrade av säkerhetslösningar hittar sätt att ta genvägar. Därför är det exempelvis svårt att skapa lösenord som är säkra på riktigt, eftersom människor tenderar att vilja komma ihåg sina lösenord. Den mänskliga faktorn är den svagaste länken i allt säkerhetsarbete. Säkerheten måste vara enkel att använda och utmaningen ligger i att få med sig alla i ett nytt beteende så att användaren inte hittar nya genvägar. Först då har vi byggt ett bättre skydd mot de ökade hoten. 

En av de viktigaste, och enklaste sätten, att stärka upp försvarslinjen är att införa multifaktorsautentisering och bli lösenordsfri. 

Påbörja resan med oss

Vi har lång erfarenhet av att stötta organisationer i skiftet från lösenord till stark tvåfaktorsautentisering. Alla organisationer har egna behov, och förändringsresan behöver utformas med hänsyn till varje verksamhets förutsättningar. Ta hjälp av oss för en genomlysning tillsammans med IT-organisationen så att du får en klarare bild av vad som är möjligt och hur lång tid ett teknikskifte skulle ta.

Vår metod bygger på enkla steg men också på en komplett verktygslåda som flexibelt kan anpassas efter önskat arbetssätt

  1. Identifiera behovet och sätta mål.
  2. Visa konkret hur – låta användarna få bekanta sig med det nya
  3. Påvisa enkelheten med SSO
  4. Säkerställa användarupplevelsen, visa med kundanpassade dialoger och konfigurerade förval att man kan bygga in enkelhet och trimma användarupplevelsen löpande

När bitarna fallit på plats går det i regel ganska snabbt att börja ersätta lösenord med stark tvåfaktorsinloggning, och det går att genomföra med en riktigt bra användarupplevelse.

 

10 steg för en bättre IT-säkerhet 

För att underlätta för företag och organisationer att komma igång med förändringsresan, har SecMaker tagit fram en guide för hur du på ett enklare sätt ska kunna påbörja din organisations resa. 

Ladda ner guiden

Vill du få en bra inloggning?

Tveka inte på att höra av dig till oss så ser vi till att du kommer igång med arbetet att bli lösenordsfri. 

Kontakta oss

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.