Hem Aktuellt Hur skapar man bättre, snabbare, säkrare inloggning.
Aktuellt

Hur skapar man bättre, snabbare, säkrare inloggning.

insikter

Smartkort ger snabbare och säkrare inloggning

Kan säkrare inloggning skydda vårdtagarens integritet i en fragmenterad vårdsektor? Hur ska skola, socialtjänst, vårdcentral, specialistmottagning, privat utförare och anhörig kunna samverka i en säker vårdkedja? Ofta gör bristen på samverkande system att telefon, e-post och brev blir utvägen med säkerhetsbrister som följd. Medarbetarna i vårdkedjan behöver nya arbetssätt och en samlad patientbild över organisationsgränserna.

På ett område har vi kommit långt och ses idag som föregångare. Under 10 år har Sverige byggt upp en nationell infrastruktur för säker inloggning. HSA (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister) är en stark plattform att bygga på. Det är en elektronisk katalog med kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i kommuner, landsting och hos privata vårdgivare.

Katalogen informerar om över 500 000 befattningshavare. Med HSA går det att införa effektiva rutiner i en tid när kraven på behörighetsskydd och åtkomstkontroll ökar. Uppgifterna i HSA är registrerade och kvalitetsgranskade, så att bara den som är behörig kommer åt informationen han eller hon har rätt till. Detta möjliggör säker inloggning med smarta SITHS-kort.

Men inloggningen måste också vara snabb och enkel. I en sjukvårdsregion uppmättes sex minuters inloggningstid till datorn vid uppstart på morgonen. Därtill ytterligare flera minuter för inloggning till de mest använda systemen. Inloggningen sker ibland med lösenord och ibland med smartkortet. När användaren vill ta paus, gå på lunch eller sluta för dagen kan utloggning ta flera minuter. När flera personer delar en och samma dator krävs snabb användarväxling. Annars arbetar användarna i varandras inloggning, vilket förtar hela idén med den nationella IT-säkerhetslösningen.

I en genomtänkt IT-infrastruktur kan smartkort minska inloggningstiderna till sekunder och effektivisera medarbetarnas vardag.

Det blir lättare att följa organisationens säkerhetspolicy samtidigt som produktiviteten ökar. Här följer några tillämpningar som fungerar med de smartkort och mjukvarulösningar som redan finns i svensk sjukvård:

• Singelinloggning ger snabb och enkel tillgång till alla tjänster, tillämpningar och information som kräver inloggning med certifikat.
• Automatiserade processer förenklar vardagen genom att direkt starta applikationer när användaren loggar in och släcka dem när användaren lämnar arbetsplatsen.
• Sessionsförflyttning låter användaren ta med sitt kort och lämna arbetsplatsen för att direkt återuppta arbetet på en annan arbetsstation, i samma session, med samma program och dokument öppna.
• Snabb användarväxling gör det möjligt att enkelt växla användare på lokala arbetsstationer med full åtkomst till data och bibehållen säkerhet.
• Fullständig nedlåsning skyddar information och applikationer från obehörig åtkomst genom att helt stänga datormiljön tills ett nytt kort sätts i kortläsaren och PIN anges.
• Snabbare inloggning med hjälp av nya plugins från ledande systemplattformar. Sekundsnabb inloggning som tidigare kunde ta minuter.
• Inloggning, lika enkelt som mobilt BankID, mot appar och webbapplikationer på surfplattor

Användningen av mobila vårdsystem kommer att öka kraftigt. Inom äldreomsorg och vid rondering gör en surfplatta dokumentationen enklare, snabbare och säkrare. Inloggning med smartkort möjliggör autentisering av användare och digital signering av sjukintyg och recept. Kortet identifierar användaren starkt och oavvisligt.

Här är de viktigaste stegen mot en säker och effektiv vårdkedja:

• Förändrade arbetssätt måste till för att skapa gränsöverskridande samverkan i vården.
• IT-infrastrukturen måste byggas så att inloggning blir snabb och helt utan användningen av osäkra lösenord.
• De tekniska lösningarna finns men utnyttjas inte fullt ut.
• Inloggning blir en frigörande kraft när den byggs rätt.

Att bygga infrastruktur tar tid, men vi har redan kommit en bra bit på vägen.
Det borgar för långsiktiga lösningar som gör arbetet snabbare, enklare och säkrare för en jäktad yrkeskår. Nu är det dags att öka takten i förändringsarbetet.

Vet du inte vad du behöver?

Tveka inte på att kontakta oss för mer information.