Hem Aktuellt Mobil autentisering till allt
Aktuellt

Mobil autentisering till allt

Nyheter

Mobil autentisering till allt

Idag finns mobila medarbetare i alla organisationer. Sjuksystrar, advokater, socialarbetare, butiksbiträden, skolelever. Alla lika beroende av att komma åt applikationer och data oavsett var de befinner sig.

Från alla typer av enheter, fasta arbetsplatser, laptops, hemarbetsplatser och mobila enheter som läsplattor och mobiltelefoner.  Med Net iD Access gör du dina användare mobila. Oberoende av bärare, plattform och geografisk plats har vi lösningen för dig.  

Genom att använda Net iD Access för din inloggning till interna och externa tjänster slipper du andra lösningar som SMS och OTP och kan istället samla allt i en lösning.

 

Så fungerar Net iD Access

Lösningen ger dig full MFA, Multifaktor autentisering för dina tjänster, klientapplikation och serversida utan behov av avancerad PKI-utveckling. När användaren vill logga in mot en tjänst anger hon sitt användar-ID i tjänsteapplikationen som skickar det vidare till tjänstens serversida. Servern skickar i sin tur en inloggningsbegäran för användaren till Net iD Access Server via ett enkelt web serviceanrop. Samtidigt växlas användaren över till applikationen.

Net iD Access och själva inloggningen med kortet eller den filbaserade e-identiteten sker mot Net iD Access Server. Net iD Access Server verifierar användaren och meddelar tjänstens serversida att allt är klart. Användaren växlas automatiskt tillbaka till tjänsteapplikationen och får åtkomst till den begärda tjänsten. Net iD Access separerar informationskanalen från ”säkerhetskanalen”. Detta kallas även out-of-band authentication.
Läs mer om Net iD Access här.

2019-12-23

Vill du komma igång med mobil inloggning?

Kontakta Simone Rylin för ett möte så visar och berättar vi hur du ger dina användare säker mobil inloggning.

Kontakta Simone