Hem Aktuellt Öppnar kontor i Finland
Aktuellt

Öppnar kontor i Finland

PRESS RELEASE

SecMaker öppnar kontor i Finland – ser stora möjligheter inom offentlig sektor

IT-säkerhetsföretaget SecMaker expanderar och startar upp SecMaker OY i Helsingfors. För SecMaker, Nordens ledande leverantör av digital säkerhet, är den finska etableringen ett naturligt steg i en fortsatt verksamhetsutveckling.

SecMaker har redan idag ett 20-tal kunder i Finland, huvudsakligen inom offentlig sektor. Genom ett helägt dotterbolag är ambitionen att kraftigt öka antalet användare av SecMakers lösningar och fördubbla omsättningen i Finland.

- Finland är på frammarsch och intresset för digital säkerhet stort. Genom SecMakers etablering i Helsingfors kan vi ge befintliga och nya kunder bättre service och dessutom erbjuda dem fler produkter och lösningar, säger Martin Eriksson, VD på SecMaker AB.

Hittills har två personer anställts för att driva det finska bolaget, Ari Häkli, blir landschef och Antti Partanen blir teknisk chef. Båda två kommer senast från den Finska myndigheten VRK (Befolkningsregistercentralen) där de jobbat med utveckling och utförande av nationella digitala ID-kort till medborgare i Finland.

- Inom vår bransch är rekrytering av kompetent och erfaren personal en stor utmaning och här uppstod en chans som vi inte kunde tacka nej till. Både Ari och Antti har mycket bred erfarenhet och etablerade kontakter i våra målgrupper. Dotterbolaget i Finland startades vid årsskiftet och har redan resulterat i en mängd nya affärsmöjligheter som vi nu har helt andra förutsättningar att hantera och utveckla, säger Martin Eriksson.

För att kunna vinna offentliga upphandlingar måste man ha ett registrerat aktiebolag i Finland och det är ytterligare ett skäl till varför SecMaker låtit etablera ett dotterbolag i Helsingfors.

- Vi inleder etableringen av SecMaker OY med fantastisk potential då det 2019 förväntas upphandlas lösningar inom områden där SecMaker kan och vill vara med och leverera. Med vårt lokala kontor här i Helsingfors ser jag fram emot att vara med på resan att utvidga SecMakers erbjudande och verksamhet i Finland ytterligare, säger Ari Häkli, landschef SecMaker OY.

2019-01-01

Kontakt

Niklas Anderson
VD på SecMaker AB
+ 46 704 92 98 84
niklas.anderson@secmaker.com

Ari Häkli
Landschef på SecMaker Finland
+358 50 572 9535
ari.hakli@secmaker.com 

Vet du inte vad du behöver?

Lorem ipsum dolor sit amet onec tristique libero vel porttitor.