Hem Aktuellt Oron stor för digitala intrång när distansarbetet fortsätter
Aktuellt

Oron stor för digitala intrång när distansarbetet fortsätter

PRESS RELEASE

Hemarbetet fortsätter att riskera IT-säkerheten

Med en del kollegor på kontoret och andra på distans kommer hösten genom pandemin fortsätta kantas av digitala möten och inloggningar utanför kontorets väggar – vilket också innebär större risker för många företag. Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad i syfte att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos företag och allmänheten. I vår nya undersökning visar det sig att en majoritet bland medarbetarna är oroliga för digitala intrång på sin arbetsplats och för att läcka information genom molntjänster.

Den digitala säkerheten hos företag har satts på prov under våren med Coronapandemin och den ökade andelen personer som arbetar på distans. Cyberkriminella utnyttjar de sårbarheter som är tillgängliga via hemmanätverk, molntjänster och andra digitala tjänster. SecMakers undersökning visar att 6 av 10 personer känner en oro för att ens arbetsplats ska utsättas för digitala intrång.

- Cyberkriminella använder sig av enklast möjliga metoder för att uppnå sina syften, som att stjäla lösenord, varför den idag utbredda lösenordsanvändningen är ett av de reella problemen. Nio av tio arbetsplatser litar helt på lösenord som inloggningsmetod, säger Niklas Anderson, VD på SecMaker. Det visar att många arbetsplatser generellt prioriterar sin IT-säkerhet väldigt lågt trots att undersökningen också visar att en majoritet har riktlinjer för sin digitala säkerhet.

 

2020-10-15

Molntjänsterna är ett annat orosmoment...

...för intrång och läckt information, främst inom den offentliga sektorn där nästan en femtedel upplever oro. En stor majoritet av företag använder sig av molntjänster på sin arbetsplats. I undersökningen framkommer det även att en femtedel inte ens är medvetna om huruvida företaget använder sig av molntjänster eller inte.

- Undersökningen visar dessutom att 4 av 10 medarbetare använder samma lösenord i jobbet som privat, säger Niklas. I praktiken innebär det att många arbetsrelaterade molntjänster är sårbara för intrång. Inte minst när alltfler jobbar hemifrån. Hanteringen av en redan osäker identifieringsmetod är med andra ord bristfällig i många fall.

 

Privatperson eller anställd?

Inloggning genom e-legitimation är väsentligt säkrare än lösenord och undersökningen visar också att en majoritet använder det privat. Fyra av tio är också positiva till att använda sin privata e-legitimation i jobbet.

- Problematiken med att använda sin e-legitimation på arbetet är att man går i god för en uppgift i egenskap av sig själv som privatperson, säger Niklas. Hur man identifierar sig på arbetsplatsen och privat behöver med andra ord skiljas åt. Många medarbetare är inte medvetna om skillnaden mellan den privata e-legitimationen och en arbetsrelaterad motsvarighet.

Ett ökande problem är digitala intrång och säkerhet. Undersökningen visar att det finns en utbredd oro för detta på arbetsplatser trots att det finns riktlinjer för digital säkerhet hos nästan alla företag.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via PFM Research under våren 2020. Ett representativt urval av män och kvinnor, 18 år och äldre i Sverige, avseende ålder, kön, ingår bland respondenterna, totalt 1000 personer. Respondenterna arbetar på kontorsbaserade företag med minst 20 anställda och arbetar ej inom IT eller säkerhet.

 

Om SecMaker

SecMaker är den ledande leverantören i Norden av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag, myndigheter och organisationer. SecMakers lösning Net iD används av över 1,5 miljoner användare inom både den offentliga och privata sektorn. Denna lösning skyddar och säkerställer information, system och datatrafik.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer, tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer. 

Pernilla Walkin
Marknadsansvarig på SecMaker
pernilla.walkin@secmaker.com

Niklas Anderson
VD och grundare av SecMaker
niklas.anderson@secmaker.com

 

 

Kontakta oss

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.