Hem Aktuellt Produktfamiljen Net iD utökas
Aktuellt

Produktfamiljen Net iD utökas

teknik

Produktfamiljen Net iD utökas för att bredda användning av smarta kort

För att ytterligare bredda användningsområdet för smarta kort har SecMaker kompletterat produktfamiljen Net iD med två medlemmar; Net iD Access och
Net iD Access Server. Läs mer om olika användningsfall och produkterna själva via menyvalen till vänster. Net iD SDK passar perfekt för implementationer där utvecklaren vill ha full kontroll över hela kedjan mellan sin applikation och smartkortets innehåll på den mobila enheten. Att utveckla sådana applikationer kräver god kunskap om PKI, certifikat, nycklar, PKCS#11, SSL-kommunikation m.m. vilket gör att implementationerna ofta tar mer tid än som är önskvärt.
För att råda bot på ovanstående har SecMaker utvecklat produkterna
Net iD Access och Net iD Access Server

Net iD Access
En app som läser och använder certifikat lagrade på smarta kort och/eller i en mobilapp .
- Appen finns tillgänglig för iOS via App store och via Google Play.
- Det finns färdiga paketeringar för Windows 7 och 10, Mac OS X och
Linux.
Nedladdningslänkar hittar du här!

Net iD Access Server
Net iD Access Server är en serverfunktion ovanpå Microsoft IIS. Den hanterar kommunikationen dels med Net iD Access appen och med e-tjänsten eller den IDP som initierar inloggning och underskrift.
Det är i Net iD Access Server du bestämmer vilka certifikatutfärdare som din tjänst ska lita på.

Net iD Access konceptet bryter upp gränserna mellan informationskanalen och vad vi kan kalla "säkerhetskanalen". Vilka av de möjliga användningsfallen som ska nyttjas bestämmer du själv. Man kan t.ex. begränsa en extra känslig tjänst så att man inte kan ta del av informationen via en annan enhet än just den du använder ditt kort i, eller har ditt mobila ID på.

Något lite förenklat kan man uttrycka det som så att vi lyfter bort klientapplikationens behov av integration med kortläsare, kort, certifikat och nycklar och hanterar den frågan på serversidan där tjänsten man önskar logga in på kommunicerar med Net iD Access Server via enkla webservice-anrop.
Net iD Access Server i sin tur tar hand om kommunikationen med
Net iD Access.

I Net iD Access finns den del som hanterar de rena PKI-delarna, kortläsarna, korten eller mobilt ID.

Vi är övertygade om att det här konceptet kommer att göra det enklare och snabbare att sjösätta inloggningslösningar (och självklart även för lösningar som innefattar underskrifter) som tar höjd för kravet på inloggning från mobila enheter. Den grundläggande designen delas med BankIDs lösning "Mobilt BankID". SecMaker har adderat stöd för kortläsare, smartkort och utökat protokollet med en del extra finesser. I övrigt är det mesta lika.

2018-08-29

Har du frågor?

Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.