Hem Aktuellt Region Kronoberg först med journalföring på plattor
Aktuellt

Region Kronoberg först med journalföring på plattor

Nyheter

Centrallasarettet i Region Kronoberg först ut med mobil journalföring på plattor

I våras startade piloten som nu har blivit verklighet. Barn och ungdomsavdelningen på Centrallasarettet i Växjö är först i Sverige med att använda plattor för mobil journalföring.

Medarbetare inom hälso- och sjukvård behöver snabbt och enkelt komma åt patientjournaler och läkemedelsinformation på rörlig fot. Samtidigt är information om patienters sjukdomstillstånd, medicinering och behandling av känslig art. Det blir därför viktig att IT-miljön möjliggör ett flexibelt arbete, utan att göra avkall på patientsäkerheten. När de digitala systemen är anpassade för slutanvändarna bidrar det till en bättre IT-arbetsmiljö som hjälper vårdpersonalen att följa säkerhetspolicyn, arbeta effektivare och sänka stressnivån.

2018-12-04

Ungdomsavdelningen först ut

Ungdomsavdelningen på Centrallasarettet i Växjö är först i Sverige med att införa läsplattor för mobil journalföring. Tillsammans med Cosmic Nova och Net iD Access mobilapp får medarbetarna enkel och säker tillgång till alla uppgifter som krävs om sina patienter. Arbetet blir smidigare och enklare tack vare att rätt information finns där den behövs, både på dator och läsplatta. Vårt arbete har blivit mer flexibelt och enklare att planera. Vi får också mer tid tillsammans med våra patienter eftersom journalföringen går snabbare, säger Jonna Kytömäki, barnsköterska. Nu är planen att fortsätta implementera lösningen skarpt på fler avdelningar. Förhoppningen är att införa lösningen i hela Region Kronoberg.

Mobil journalföring

Behöver ni möjliggöra mobil arbetskraft? Vi berättar hur ni gör.