Hem Aktuellt Så kan du logga in säkert utan lösenord
Aktuellt

Så kan du logga in säkert utan lösenord

INSIKTER

Säker inloggning utan lösenord

I årtionden har den vanligaste autentiseringsmetoden varit personliga lösenord, mycket tack vare att de är enkla att implementera, både från ett IT- och ett användarperspektiv. Problemet är att lösenord inte längre möter kraven på modern IT-säkerhet. Dessutom genererar de onödiga merkostnader och ger ofta en dålig slutanvändarupplevelse.

Lösenord är osäkra

När antalet applikationer och tjänster ökar, ökar antalet lösenord.
Idag har många användare 10 lösenord eller mer för sitt dagliga arbete. För att förenkla vardagen väljer många lösenord som är generiska, bygger på användarens namn eller enkla sifferkombinationer, och är lika för flera applikationer. Ofta saknas incitament att löpande byta lösenord.

Resultatet blir lösenord som är lätta att knäcka av obehöriga som, utan att lämna spår efter sig, kan komma åt verksamhetskritiska uppgifter eller förstöra värdefulla informationstillgångar.

Lösenord skapar frustration medarbetare

För att förbättra säkerheten väljer många organisationer starka lösenord, centralt genererade utifrån en gemensam säkerhetspolicy. Problemet är att användare, som har lika många lösenord som tidigare, får allt svårare att minnas kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och andra tecken som dessutom byts varannan månad.

För att undvika att IT-säkerheten blir ett hinder i arbetet väljer användare som delar arbetsplats att också dela lösenord med sina kollegor. Lösenord på post-it-lappar på datorskärmen eller i skrivbordslådan blir en direkt inbjudan till obehörigt intrång.

Lösenord kostar pengar

Affärskritisk företagsinformation i fel händer kan få katastrofala följder. Obehöriga personer som får tillgång till applikationer och stödsystem kan leda till att utrustning förstörs, i värsta fall med dyrbara produktionsstillestånd, missade deadlines eller förlorade affärer som följd.

Traditionella lösenord är också kostsamma i sig. Enligt Gartner Group står lösenordsfrågor för mer än 30% av alla samtal till företagens interna IT-support. Forrester Research uppskattar kostnaderna för att administrera lösenorden till minst 1 500 kr per år och användare.

Vet du inte vad du behöver?

Tveka inte på att kontakta oss för mer information.