Hem Aktuellt Säker tillgång till Citrix via mobilen
Aktuellt

Säker tillgång till Citrix via mobilen

Nyheter

Säker inloggning till Citrix med Net iD Access

Superenkel, säker inloggning till din Citrix-plattform via mobilen. Oberoende av plattform och typ av certifikatbärare – mobilapp, smartkort, virtuellt smartkort, hårdvarunyckel som till exempel YubiKey, eller en datorapplikation, ger vi dina användare en enkel inloggning till Citrixplattformen.

Oberoende av plattform och typ av certifikatbärare – mobilapp, smartkort, virtuellt smartkort, hårdvarunyckel som till exempel YubiKey, eller en datorapplikation, ger vi dina användare en enkel inloggning till Citrixplattformen.

Utmaningen att inte exponera IT-miljön för säkerhetsrisker handlar om enkelhet och valfrihet. Tvåfaktorsautentisering baserad på certifikat och PKI tillgodoser alla behov av stark autentisering i den totala systemmiljön.
Att använda en enda, pålitlig lösning ger betydligt mer för pengarna än att använda flera parallella lösningar.

2018-05-03

Se hur lösningen fungerar

Nu kan du använda mobilen för autentisering med Net iD Access appen mot din Citrixmiljö. Du kan starta appen i din mobiltelefon och logga in i desktopmiljön, starta appen från din desktopmiljö och logga in eller använda mobiltelefonen för att logga in i Citrix Reciever på just mobiltelefonen. I Sverige känner vi igen inloggningsförfarandet från Mobilt BankID.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan använda lösningen i din befintliga miljö?
Kontakta Andreas Mossnelid för mer utförlig information eller för att boka en demo.

Jag vill boka en demo