Hem Aktuellt Samarbete med Imprivata för säker åtkomst
Aktuellt

Samarbete med Imprivata för säker åtkomst

Press Release 

SecMaker inleder samarbete med Imprivata för att erbjuda sjukvårdspersonal snabb och säker åtkomst till applikationer och patientinformation

SecMaker, Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade autentiserings- och säkerhetslösningar tillkännagav i dag att ett samarbetsavtal ingåtts med Imprivata, en ledande leverantör av autentiserings- och åtkomsthanteringslösningar i sjukvården. Syftet är att ge sjukvårdspersonal i Norden snabb och säker åtkomst till kliniska applikationer som ger ökad IT-säkerhet och optimerar kliniska arbetsflöden.

Enligt SecMakers undersökningar förlorar en genomsnittlig sjukvårdsanställd motsvarande 200 arbetsdagar under ett yrkesliv på grund av långsam och krånglig inloggning, vilket leder till omfattande produktivitetsförluster, bristande säkerhet och otillfredsställelse på klinikerna. Ofta går det att göra något åt den här ineffektiviteten, vilket alltfler Nordiska sjukvårdsregioner börjar upptäcka.

Med SecMakers programvara Net iD, smarta kort och Imprivata OneSign® kan de kliniska arbetsflödena optimeras och samtidigt höja IT-säkerheten. I takt med att de kliniska arbetsflödena optimeras kan personalen fokusera mer på patienternas vård, vilket i sin tur ökar tillfredsställelsen på klinikerna.

En stor utmaning, särskilt inom hälso- och sjukvård, är att äldre plattformar ofta saknar stöd för inloggning med certifikat och smarta kort. Denna utmaning hanterar Imprivata OneSign med hjälp av sin ledande autentiserings- och single-sign-on-lösning (en enda inloggning), som nu används av mer än 2,6 miljoner slutanvändare inom vården världen över.

Partnerskapet innebär att över 700 000 befintliga användare i Norden som redan har säker inloggning med Net iD och smarta kort får en enklare singelinloggningsupplevelse genom en enda PIN-kod för samtliga applikationer som de har behörighet till, utan att detta inverkar på säkerheten.

Jaap van Noorden, Imprivatas affärsutvecklingschef för Europa, Mellanöstern och Afrika, kommenterar: ”Vi gläder oss åt partnerskapet med SecMaker som syftar till att optimera kliniska arbetsflöden och hjälpa sjukvårdspersonalen att hantera de utmaningar som de ökade säkerhetskraven innebär. Vår kombinerade lösning underlättar snabb och säker åtkomst till de verktyg och den information som klinikpersonalen behöver för att öka produktiviteten och behålla fokus på patientvården.”

Niklas Anderson, VD för SecMaker tillägger: ”Vår kombinerade lösning ger verkligen enklare åtkomst till klinikernas datorer och applikationer som sjukvårdspersonal använder dagligen och som ofta kan kräva in- och utloggning upp till tio gånger varje dag. Vi är glada över att kunna erbjuda sjukvårdspersonalen tidsbesparingar i kombination med ökad säkerhet.”

2018-04-17

Kontakt

Jens Alm, Produktchef, SecMaker AB
Mobil + 46 708 66 98 38
E-post: jens.alm@secmaker.com

Christian Hinnaland | Regional Sales Director - Nordics
Mobile: +47 930 33 495
Email: chinnaland@IMPRIVATA.com
www.imprivata.co.uk