Hem Aktuellt Samarbete med PartnerSec runt ID-kort
Aktuellt

Samarbete med PartnerSec runt ID-kort

PRESS RELEASE

SecMaker och PartnerSec tar ID-kortshantering till nästa nivå

För att möta ett växande behov och krav från kunder har SecMaker och PartnerSec inlett ett samarbete kring integrerad utgivning och livcykelhantering av ID-kort. I alla typer av verksamheter används olika typer av ID-kort för inpassering, identifiering av användare och allt oftare även säker inloggning. I takt med hårdare krav på elektronisk identifiering väntas behovet av kombinerade inpasserings-, ID- och inloggningskort att öka framöver.

Den vanligaste lösningen vid införande av inloggningskort i en verksamhet är att två olika system används för personalisering av medarbetarnas kort. Man fortsätter att ge ut ID- och inpasseringskort på det sätt man alltid gjort. Sedan kompletterar man med en helt annan utgivningsprocess för inloggningskorten. Tillvägagångssättet genererar dubbelarbete och driver kostnader. Det är också ett säkerhetsproblem eftersom inloggningskortet ofta bli kvar i datorn över lunchen eller möten eftersom det inte används för inpassering.

SecMaker och PartnerSec har tagit fram en produkt som löser dessa problem samt effektiverar hela processen.

PartnerSecs beställningskiosk CavVisit är fullt integrerad med SecMakers produkt Net iD Portal och fungerar som ett försystem där anställda och entreprenörer kan utföra ID-kortbeställningar. Korten skrivs ut och all data, inklusive personfoto, skickas till administrationsverktyget Net iD Portal som underlag för utgivning och aktivering av inloggningscertifikat på samma kort.

Genom kombinationen av bolagens två beprövade lösningar uppnås en stabil och helt integrerad process för fotografering, utskrift, kodning och nu även livscykelhantering av digitala certifikat.

”För SecMaker är samarbetet oerhört viktigt. Våra kunder ställer nya krav på effektivitet och kostnadskontroll i en tid där användningen av smarta kort för inloggning växer snabbt. Etablering och anslutning av nya tjänster måste gå snabbt och fungera direkt. Det finns allt mindre tålamod för långa och krångliga projekt hos våra kunder”, säger Daniel Hällback som är lösningsarkitekt på SecMaker.

”I marknaden pågår en branschglidning mot en mer integrerad och total ID-livscykelhantering. Vårt mål är att ta en betydande del av den marknaden genom partnerskapet med SecMaker som är störst i norden inom sitt område”, säger Carl-Hugo Bellmark försäljningschef på PartnerSec.

PartnerSec har över 20 års erfarenhet av att erbjuda beprövade ID-kortsstationer som används av en stor mängd kunder i alla typer av verksamheter. Produkterna är kända för att vara lättanvända och enkla att underhålla. CavVisit kan enkelt konfigureras för olika behov och skriver ut perfekta ID-kort.

Kontakt

Carl-Hugo Bellmark
Försäljningschef, PartnerSec AB
tel: + 46 8 601 23 00
e-post: carl-hugo.bellmark@partnersec.se

Patrik Larsson
Försäljningschef, SecMaker AB
tel: + 46 8 601 23 00
e-post: patrik.larsson@secmaker.com

Om PartnerSec AB

PartnerSec är experter på ID-lösningar, Besökssystem och Access-system. Vi distribuerar kvalitativa säkerhetsprodukter och utvecklar säkerhetslösningar.
www.partnersec.se

 

Om SecMaker AB

SecMaker är den ledande leverantören i Norden av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag, myndigheter och organisationer. SecMakers lösning Net iD används av över 1,5 miljoner användare inom både den offentliga och privata sektorn. Denna lösning skyddar, säkerställer information, system och datatrafik.
www.secmaker.com

Vet du inte vad du behöver?

Lorem ipsum dolor sit amet onec tristique libero vel porttitor.