Hem Aktuellt Samverkan för ökad IT-säkerhet i vården
Aktuellt

Samverkan för ökad IT-säkerhet i vården

INSIKTER

Genom att samverka kan vi öka IT-säkerhet i vården

Den komplexa digitaliseringsprocess vi befinner oss i idag innebär en stor samhällsförändring och ställer krav på samverkan gällande IT-säkerhet, speciellt inom vården. Artificiell intelligens (AI), robotteknik och annan automatisering ger möjligheter i form av nya hjälpmedel och ökad effektivitet men leder också till sårbarhet.

Attackerna och bedrägerierna på nätet ökar och de som drabbas är såväl privatpersoner som stora organisationer. För beslutsfattare i privat och offentlig sektor har cyberhoten blivit en av de största och viktigaste frågorna. Inte minst gäller det inom vården, där behovet av säkerhet och trygghet är särskilt stort.

Möjligheter och utmaningar

Det som är vårdens möjligheter är också i viss mån dess utmaningar. Så är till exempel patientsäkerheten central och måste stärkas när nya hjälpmedel och tekniker införs. Parallellt med det behöver vi öka användarvänligheten för dem som arbetar i de olika systemen. I vården liksom i många andra branscher finns många föråldrade IT-system som inte är särskilt användarvänliga. Just nu håller en stor del av Sveriges befolkning och sjukvårdens medarbetare på att få nya system. Det är ett bra tillfälle att göra saker rätt och att göra rätt saker.

Och så det här med cyberattackerna – en stor utmaning för all verksamhet på internet och inget som en organisation klarar att bekämpa på egen hand. Skyddet mot cyberattacker måste utvecklas och implementeras på nationell och internationell nivå.

Samarbete på olika nivåer för en säkrare framtid

Det finns idag flera initiativ och institutioner som arbetar med de här frågorna. På EU-nivå finns exempelvis ISA2-programmet och Connecting Europe Facility (CEF), som strävar efter en offentlig sektor där länder och verksamheter samarbetar. För att uppnå detta stöder ISA2-programmet utveckling av digitala lösningar som hjälper organisationer, företag och medborgare inom EU att samverka. Ett annat exempel är EU Agenda on Security), EUs säkerhetsstrategi som anger hur unionens samlade resurser och expertis ska användas för att bekämpa cyberbrottsligheten, exempelvis via nationella team (Computer Security Incident Response Team), såsom CERT-SE. Där har SecMaker inte haft någon anmälan om sårbarhet de senaste fem åren.

I Sverige finns Efos, E-identitet för offentlig sektor. Efos är Ineras och Försäkringskassans nya gemensamma identifieringstjänst – en gemensam plattform som ska ge myndigheter, kommuner och landsting elektronisk identifiering med högt ställda krav. SecMaker har fått förtroendet att leverera programvara som ska förbättra och förenkla identifiering och autentisering.

Under mer än tio år har SecMaker medverkat i nationella IT-säkerhetsprojekt inom nationell hälsa. I Sverige har alla vårdanställda och all administrativ personal ett smartkort som hanteras med vår programvara Net iD. Med samma viktiga frågor arbetar vi också i Norge och Finland.

I några inlägg här på bloggen ska vi framöver berätta mer om det nationella och internationella arbete som redan nu pågår och hur vi tror att man kan utöka samarbetet i framtiden.

2018-12-18

Vet du inte vad du behöver?

Tveka inte på att kontakta oss för mer information.