Hem Aktuellt Sverige behöver en högskoleutbildning inom cybersäkerhet
Aktuellt

Sverige behöver en högskoleutbildning inom cybersäkerhet

Nyhet

”Sverige behöver en högskoleutbildning inom cybersäkerhet”

En satsning på att utbilda 70 000 it-personer i cyberteknisk spetskompetens skulle kosta cirka 5 miljarder årligen – långt under vad det kostar näringslivet att hantera cyberattackerna, skriver Niklas Anderson.

I Sverige finns ett högt tekniskt kunnande, men inte i tillräcklig mängd för att möta behovet. I många yrkesgrupper som kräver specialistkompetens finns ett brett utbud av Universitets- och Högskoleutbildningar och sammanhängande program för fortbildning. Inom Cybersäkerhetsområdet saknas sådana utbildningsmöjligheter. Det finns gott om kurser inom enskilda områden, men inget brett program som kan förse svenska företag och organisationer med den kompetens som krävs för att leda de komplexa förändringsprocesser som krävs på området.

Det finns beräkningar som visar att cyberattackerna kostar svenska företag 22 miljarder årligen. En genomsnittlig utbildningsplats på universitet och högskolor kostar cirka 75 000 kr per år. Det betyder att en satsning på att utbilda 70 000 personer i cyberteknisk spetskompetens skulle kosta cirka 5 miljarder årligen. Det vill säga långt under vad det kostar näringslivet att hantera cybertattackerna idag.

Här finns därför en möjlighet för offentlig sektor att samverka med näringslivet med att stärka upp cyberförsvaret i syfte att ta fram en certifiering för att skapa standardiserade utbildningar. 

Läs hela debattartikeln

2020-09-25

Kontakta oss

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.