Hem Events Smarta kort i Citrix-miljö
Aktuellt

Webinar - Smarta kort i Citrix-miljö

Events

Webinar om tekniken bakom smarta kort i Citrix-miljö

Känner din organisation av de växande IT-säkerhetshoten? Finns en oro gällande regelefterlevnad kring General Data Protection Regulations (GDPR)? Känner ni till Efos – den nya standarden efter SITHS?

Under detta webinar kommer vi att prata mer om single sign on, prestanda och framförallt mobilitet genom stark identitet baserad på PKI och certifikat. Vi kommer djupare tekniskt beröra ämnen som Storefront, Netscaler och XenDesktop/XenApp med de senaste produkterna från Net iD Software Suite.

Långvarit partnerskap

Tack vare partnerskapet mellan Citrix och SecMaker kan organisationer uppgradera sin företagssäkerhet bortom användarnamn och lösenord och dra nytta av enklare och säkrare plattformsoberoende inloggning med stark identitet. Med SecMakers produkt Net iD for Citrix kan ni öka produktiviteten hos användare, förenkla installering, administration och hanteringen av digitala certifikat under deras hela livscykel och höja säkerheten.

Kunde du inte delta under webinaret så kan du alltid lyssna på det i efterhand.

Lyssna här