Hem Vår lösning Federation och IdP
Features

Federation och IdP

Federation

Singelinloggning och federation för
IT-säkerhet

För att IT-säkerhet ska vara säker måste den användas. Komplicerade och tidskrävande arbetsprocesser slutar ofta i att användare hittar genvägar.

Genom att kombinera smartkortbaserad inloggning med så kallad federation kan dina slutanvändare logga in i alla molnbaserade tjänster, applikationer och digitala resurser med ett och samma smartkort och PIN. One code – that’s IT!

Hur fungerar det

Med en federation eller IdP får du full IT-säkerhet i molnet samtidigt som den förenklar arbetsflödena för den enskilda medarbetaren som bara behöver logga in en gång för att komma åt alla sina applikationer. De får singelinloggning (SSO) till alla tjänster och digitala resurser som ligger bakom federationen eller IdP genom att använda smartkortet och PIN som stark autentisering för inloggning.

Du kan en federation applicera en enhetlig IT-säkerhetspolicy helt utan osäkra lösenord som gäller alla användare, alla typer av enheter för alla typer av molnbaserade och lokala applikationer. Med Net iD och gemensamt utformade regelverk för tillitsnivåer, hantering av identiteter, autentisering och behörigheter, bygger du lösningar som garanterar en säker, kostnadseffektiv och enkel åtkomst till tjänster både internt och externt.

 

Våra Partners

Färdiga integrationer

SecMakers produkter används redan för inloggning till alla de mest använda tjänsterna som Skolfederation, Sambi och Svensk e-identitet. Tack vare öppna standarder som SAML, OpenID Connect och Radius kan Net iD användas även mot andra produkter och tjänster på området. Du kan lita på att du får ut det mesta ur din investering. Hitta alla våra partners»