Hem Tuotteet Net iD Portal
kokonaisvaltainen hallinta

Net iD Portal

Digitaalisten identiteettien hallinta

Käyttäjähallintaa pidetään yleisesti aikaa vievänä tehtävänä. Net iD Portal on markkinoiden joustavin ratkaisu käyttäjien, varmenteiden ja tunnistevälineiden elinkaaren hallintaan.

Net iD -portaalin avulla voit hallinnoida organisaatiosi käyttäjien digitaalisten identiteettien elinkaaren yhdessä ja samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä. Net iD Portal yksinkertaistaa ja tehostaa hallinnointia.

Varmenteiden jakelu ja hallinnointi eri tunnistevälineille

Net iD Portal -ohjelmisto takaa modernin ja monipuolisen digitaalisten identiteettien kokonaisvaltaisen elinkaarenhallinnan.

Net iD Portal -ohjelmistolla hallinnoidaan kaikkia organisaation käytössä olevia tunnistamisvälineitä (toimikortit, virtuaaliset toimikortit, USB-tokenit, henkilö-, ohjelmisto- ja laitevarmenteet).

  • Net iD Portal mahdollistaa keskitetyn tai hajautetun tunnistevälineiden elinkaarihallintaratkaisun.
  • Net iD Portal -ohjelmissa on valmiiksi integroitu monitasoinen käyttöoikeuksien hallinta jokaista käytettävää roolia varten (pääkäyttäjät, rekisteröijät, loppukäyttäjät)
  • Net iD Portal mahdollistaa itsepalvelutoiminnallisuuden loppukäyttäjille.
  • Ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisen hallintakäyttöliittymän varmenteiden ja tunnisteiden luomiseen, uusimiseen, päivittämiseen sekä sulkemiseen.
  • Ohjelmistolla voidaan aktivoida tunnistevälineitä käyttöön sekä avata lukittuneet tunnistevälineet
  • Net iD Portal -ohjelmistossa on API-rajapinta, jonka avulla Net iD Portal voidaan integroida kolmansien osapuolien järjestelmiin.
  • Ohjelmisto sisältää laajat seuranta- ja lokitoiminnot.
  • Yksinkertainen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä.
  • Mahdollistaa vahvan ja monivaiheisen käyttäjän tunnistamisen Citrix-ympäristöön kertakirjautumistyyppisesti.

Haluatko kokeilla ohjelmistoratkaisujamme?

Hallinnoi organisaatiosi identiteettejä ja tunnistevälineitä yhdellä ratkaisulla. Varaa Sinulle sopiva ajankohta demolle ja näytämme sinulle, miten voimme auttaa organisaatiosi tietoturvatarpeissa.

 

Näin Net iD Portal -ohjelmisto toimii

Net iD Portal -ohjelmisto integroidaan organisaation olemassa olevan ICT -kokonaisuuteen. Net iD Portal -hallinnointijärjestelmä integroidaan varmennepalveluun, hakemistopalveluun sekä tarvittavaan tietokantaan.

Net iD Portal mahdollistaa organisaation työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sähköisten identiteettien ja niihin liitettyjen tunnistevälineiden kokonaisvaltaisen hallinnoinnin. Hallinnoitavissa olevia tunnisteita ovat muun muassa toimikortit, USB -tokenit, tiedosto -ja ohjelmistopohjaiset varmenteet sekä erityyppiset palvelinvarmenteet.

Net iD Portal -ohjelmisto asennetaan asiakasympäristöön joko SecMakerin tai erikseen valitun sertifioidun ICT-kumppanin toimesta.SecMaker tarjoaa tukisopimuksen kautta asiakkaalle uudet ohjelmistopäivitykset Net iD -ohjelmistoihin. SecMaker tarjoaa myös sertifioitua Net iD -ohjelmistojen ylläpitoon ja hallinnointiin liittyvää koulutusta (CSSE). Kysy koulutuksesta lisää myynnistämme.

Lisää mahdollisuuksia

Net iD Portal -ohjelmisto mahdollistaa eri tunnistevälineiden hallinnan, joka takaa tietoturvallisen ja hallitun kirjautumisen organisaation resursseihin. Voit yhdistää samaan tunnistevälineeseen myös fyysisen pääsynhallinnan teknologian. Lue lisää muista mahdollisuuksista.

LUE LISÄÄ