Hem Våra kunder Helse Vest IKT
Kundcase

Säker IT-miljö som
förenklar vardagen

Kundcase

Helse Vest IKT

Helse Vest är en av fyra hälsoregioner i Norge, direkt underställd Hälso- och Omsorgsdepartementet. Redan 2011 beslöt Helse Vest att införa smartkortbaserad inloggning för att möta behovet av bättre IT-säkerhet och arbetsmiljö.

Utmaning

Helse Vest har 26 900 medarbetare på 50 sjukhus och vårdinrättningar med samlat vårdansvar för drygt en miljon invånare. Olika kort användes tidigare för inpassering, personlig identifiering och IT-inloggning. Detta innebar säkerhetsrisker och stora tidstapp för användarna.

Lösning

En egen PKI-infrastruktur etablerades där de enkla certifikaten kunde hanteras genom en intern administrationsportal. De kvalificerade certifikaten kan hanteras genom samma portal, men kräver då signering av säkerhetsföretaget Buypass som behörig utfärdare.

Resultat

Net iD Enterprise från SecMaker har förbättrat IT-säkerheten för Helse Vest och ökat flexibiliteten för medarbetarna. De flesta har enkla inloggningscertifikat, men närmare 8 000 användare har kvalificerade certifikat som ger dem behörighet att skriva ut och signera e-recept.

Oavsett var på sjukhuset medarbetarna befinner sig har de med ett enda kort tillgång till allt de behöver för att kunna ge bra vård

Nils Jensson,
PKI- och säkerhetsexpert
män och kvinnor med vita och blå kläder

Vill du läsa mer om lösningen?

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.