Hem Insikter GDPR skapar möjligheter, inte bara hämningar
Aktuellt

GDPR skapar möjligheter, inte bara hämningar

insikter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR skapar möjligheter, inte bara hämningar

När EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft 2018 blir det ännu viktigare att skydda personuppgifter. Här finns möjligheter att skapa tillit och förtroende genom att vara en ansvarstagande organisation som tar till sig den nya förordningen.

Vi vet att personuppgifter har ett värde, så det är naturligt och affärsmässigt att skydda dessa. Fördelarna att ha uppgifterna är större än nackdelarna med anpassningarna till de nya reglerna.

Ett oansvarigt agerande där den personliga integriteten undervärderas genom att personuppgifter inte skyddas kommer att skada företagets/organisationens varumärke. De myndigheter som har tillsynsansvar – i Sverige är det Datainspektionen – kommer att få ett starkt mandat för att se till att den nya dataskyddsförordningen efterlevs.

Det företag, eller den organisation, som inte lever upp till kraven kommer att straffas. Och vi lever i en tid när ditt rykte och ditt varumärke kan hänga på hur din organisation hanterar kunder, anställda, leverantörer och partners och om du lever upp till deras krav på integritet.

Möjligheter:
Den som tar den nya dataskyddsförordningen på allvar kommer att stärka sitt erbjudande och arbeta med högre säkerhet och minskar risken för sanktioner från EU. På så sätt skapas också ett högt förtroende och varumärket stärks. Dessutom kan arbetet bli mer kostnadseffektivt när system och processer förbättras.

Risker:
Den som tar genvägar för att uppnå kortsiktiga vinster i arbetet med IT-säkerhet skapar kortlivade lösningar eftersom kostnaderna för böter och sanktioner äter upp alla sådana vinster och dessutom blir dyrare. Den som inte följer den nya förordningen kommer att sätta sina affärs- och kundrelationer på spel, riskerar böter och förstör sitt varumärke. Utan rätt IT-infrastruktur ökar risken för intrång och bruten integritet. Alla företag och organisationer är beroende av sina kunders och anställdas förtroende, så det gäller att vara rädd om deras personuppgifter.

2018-05-16

Vet du inte vad du behöver?

Tveka inte på att kontakta oss för mer information