Hem Knowledge base Kostnadskontroll med smarta kort
Knowledge Base

Kostnadskontroll med smarta kort

Knowledge Base

Kostnadskontroll med smarta kort

När 75% av medarbetarna i en genomsnittlig organisation är mobila i någon form ökar behovet av att på ett kvalificerat sätt skydda information och affärsapplikationer. Dagens IT-ansvariga står inför utmaningen att hitta nya lösningar som erbjuder kvalificerad IT-säkerhet i en alltmer flexibel och mobil värld. IT-säkerhet utgör därmed en växande del av företag och organisationers totala IT-budget. Detta whitepaper belyser de kostnader som en ny säkerhetslösning medför och sätter dem i relation till organisationens nuvarande kostnader för IT-säkerhet och till de kostnader som dålig säkerhet medför.

Dagens säkerhetsutmaning: tillgång till information och applikationer, varsomhelst, närsomhelst

Medarbetare och den kunskap de besitter, tillsammans med centralt lagrad information och affärsdata, är de mest värdefulla tillgångarna för organisationer och företag. I en genomsnittlig skandinavisk organisation arbetar mer än 75% av medarbetarna mobilt i någon form. Inom sjukvård och detaljhandel till exempel, måste medarbetarna kunna röra sig fritt på arbetsplatsen. Andra yrkesgrupper är mobila utanför det egna företaget i samband med kundbesök, resor eller hemarbete. För att medarbetare ska kunna arbeta professionellt behöver de tillgång till information och applikationer, oavsett var de befinner sig.

Det betyder att affärskritisk information och klassificerad data också blir alltmer mobil samtidigt som behovet ökar att på ett kvalificerat sätt skydda information och säkerställa att obehöriga inte får tillgång till den. Dagens IT-ansvariga står inför utmaningen att hitta nya lösningar som ger kvalificerad IT-säkerhet i en alltmer flexibel och mobil värld. En stor och ofta växande del av IT-budgeten går till att förbättra säkerheten. Och anledningarna att ompröva dagens IT-säkerhetslösningar är många:

  • De möter inte kraven för modern IT-säkerhet och personlig integritet
  • De genererar merkostnader i organisationen
  • De står för en dålig användarupplevelse för organisationens medarbetare

”Dagens IT-ansvariga står inför utmaningen att hitta nya lösningar som ger kvalificerad IT-säkerhet i en alltmer flexibel och mobil värld. En stor och ofta växande del av IT-budgeten går till att förbättra säkerheten.”

Sjukvården riskerar att drunkna i tungrodda IT-system

Våren 2013 publicerade Computer Sweden en serie artiklar som granskade den svenska vårdens bristande IT-stöd. Berättelserna vittnar om hur medarbetare i vården formligen dränks av tung- rodda IT-miljöer och hur värdefull patienttid istället måste läggas på att logga in och logga ut ur olika system. Många gånger krävs multipla in- och urloggningar ur olika system bara för att få en samlad bild av en patient eller ett visst fall. Till detta kommer den flexibla arbetsmiljön och behovet av att komma åt information från flera olika arbetsstationer under en och samma dag.

Det är därför inte ovanligt att en vård- givare loggar in 20 gånger i olika system under en och samma dag. När en inloggning ofta tar två minuter eller mer blir det tydligt hur stor av den effektiva arbetstiden som läggs på improduktiv in- och urloggning i systemmiljön. När olika system dessutom kräver olika typer av identifiering, oftast olika kombinationer av medarbetarens personnummer och centralt genererade lösenord, ökar belastningen och stressen på vårdens medarbetare ytterligare. Karin Båtelson, ordförande för Läkarförbundet, vittnar i Computer Sweden om hur få frågor väcker så starka känslor bland läkare och vårdpersonal som krångliga IT-system. Näst efter bristen på vårdplatser ses sjukhusens IT-system som den största arbetsmiljöbristen bland Sveriges läkare.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret för att ta del av vårt whitepaper - Kostnadskontroll med smarta kort.