Hem Knowledge base Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer
Knowledge Base

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Knowledge Base

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt och kostnadseffektivt kunna anpassa IT-miljön efter nya förutsättningar och behov. Ökad flexibilitet ställer också nya krav på IT-säkerhet och att skydda information och applikationer från obehörig insyn och åtkomst. För att hitta konkurrenskraftiga lösningar omvärderar många IT-ansvariga sin verksamhet från grunden, ofta med virtualisering av IT-miljön som resultat. Virtualisering och centraliserad kontroll av applikationer och data ökar flexibiliteten och lägger grunden för förbättrad IT-säkerhet. En komplett lösning behöver också kunna identifiera och autentisera slutanvändare på ett konsekvent och enhetligt sätt, oavsett var de befinner sig och vilken terminal de använder. Kombinationen PKI och smarta kort erbjuder ett kostnadseffektivt och användarvänligt alternativ för hög säkerhet i virtuella IT-miljöer.

Uppluckrade företagsgränser ökar säkerhetsutmaningen

Dagens IT-ansvariga står inför större och mer komplexa utmaningar än någonsin tidigare. Privata företag och offentliga organisationer blir alltmer mobila och flexibla. Medarbetare rör sig i hög grad både inom den egna arbetsplatsen och utanför, i anslutning till kundbesök, på resande fot eller helt enkelt från ett skrivbord på hemarbetsplatsen. Mer än 75% av medarbetarna i ett genomsnittligt skandinaviskt företag uppskattas idag jobba mobilt. Alltfler organisationer är också spridda över flera olika geografiska platser.

Företagets geografiska gränser luckras upp och vad som omfattas av organisationen sträcks ut över allt större yta. Moderna företag och organisationer tillåter i ökad utsträckning konsulter, projektanställda och distansarbete vilket bidrar till att gränserna mellan vad som är interna och externa intressenter suddas ut. Information är en nyckelresurs och ständig tillgång till information en grundförutsättning för att organisationens medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Dagens IT-organisationer med uppdraget att stötta den flexibla verksamheten och dess mobila medarbetare med rätt verktyg, information och applikationer står därför inför nya utmaningar. Samtidigt som behovet finns att göra information tillgänglig ”när-som-helst” och ”var-som-helst” ökar också kraven på att upprätthålla en hög nivå av säkerhet för intern, klassificerad och affärskänslig information.

”Samtidigt som behovet finns att göra information tillgänglig ”när-som-helst” och ”var-som-helst” ökar också kraven på att upprätthålla en hög nivå av säkerhet för intern, klassificerad och affärskänslig information.”

Virtualisering bidrar till ökad it-säkerhet

Vi konstaterade inledningsvis hur en av dagens största IT-utmaningar är relaterad till behovet av kvalificerad IT-säkerhet i en alltmer mobil och flexibel omvärld. En virtuell desktopmiljö kan bidra till sänkta kostnader och ökad användarflexibilitet. Den kan också hjälpa till att lägga grunden för ökad IT-säkerhet, utan att kompromissa med tillgänglighet och användarvänlighet. Traditionellt sett distribueras företagsinformation och affärsstödsapplikationer ut till alla medarbetares terminaler och lagras i hög grad lokalt. Distribuerad och lokalt lagrad data ökar sårbarheten och risken för dataintrång vilket leder till att säkerheten luckras upp. Med virtuella skrivbord lagras i stället all information och alla applikationer centralt. På så sätt förbättras möjligheterna att skydda data, göra backuper och återställa skadad eller förlorad information.

I den virtualiserade IT-miljön görs applikationer och tjänster tillgängliga för organisationens slutanvändare baserat på fördefinierade användarprofiler och centrala policy-beslut. När en arbetssession avslutas och den virtuella desktoppen stängs ner, går sessionen och med secmaker.com all information och data tillbaka till det centrala, skyddade datacentret. Nedlåsning av laptoppen minimerar risken för att den ska smittas av skadlig kod. I en virtuell arbetsmiljö där alla applikationer och data lagras centralt innebär inte heller en förlorad eller stulen laptop längre någon större säkerhetsrisk. En virtuell arbetsmiljö kan på så sätt bli en viktig en hörnsten för att skydda affärskritisk eller integritetsskyddad data inom alla typer av organisationer: hälso- och sjukvård, finansiella sektorn, privata företag eller offentlig förvaltning. För en komplett säkerhetslösning räcker det dock inte med att på ett kvalificerat sätt skydda information och data.

Det är lika viktigt att kunna säkerställa att rätt individer får tillgång till datan. lösningen behöver därför också kunna identifiera och autentisera systemets slutanvändare på ett konsekvent och enhetligt sätt, oavsett var de befinner sig och vilken terminal de använder. Här erbjuden kombinationen PKI och smarta kort ett säkert, kostnadseffektivt och användarvänligt alternativ. En virtuell desktopmiljö kan bidra till sänkta kostnader och ökad användarflexibilitet. Den kan också hjälpa till att lägga grunden för ökad IT-säkerhet, utan att kompromissa med tillgänglighet och användarvänlighet.

”En virtuell arbetsmiljö lägger grunden för ökad IT-säkerhet genom att skydda affärskritisk eller integritetsskyddad data. PKI och smarta kort erbjuder ett kostnadseffektivt och användarvänligt komplement för identifiera och autentisera systemets slutanvändare på ett konsekvent och enhetligt sätt.”

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret för att ta del av vårt whitepaper - Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer.