Hem Knowledge base Se hur det fungerar – Net iD och PaperCut
Knowledge Base

Se hur det fungerar -
Net iD Portal och Papercut

Knowledge Base

Se hur det fungerar - Net iD och PaperCut

Om du vill undvika att dina utskrifter hamnar i orätta händer, glöms i skrivarfacket eller fastnar i en utskriftskö finns det flera olika lösningar på marknaden.

Centralt i PaperCuts lösning är idén att användaren måste autentisera sig för att kunna frigöra utskrifter. Ofta sker detta med ett kort som blippas mot en kontaktlös kortläsare. Utskriften skickas till en skrivarserver och användaren kan välja fritt vilken skrivarstation hon vill skriva ut dokumentet på.

Net iD Portal ifrån SecMaker ger full livscykelhantering av smartkort, sådana som allt fler använder för inloggning till datorer och system. Korten har i regel kontaktlös teknik som tillåter aktivering av såväl inpassering som utskrifter.
Vår integration med PaperCut gör nu att kortadministratörer i samma svep som hon ger ut inloggningskortet, även på ett säkert sätt kan skriva ner användarens uppgifter till PaperCuts databas.

 

Hur går det till?

Användare av PaperCuts utskriftssystem autentiserar sig till PaperCuts Find-Me lösning. Användaren skickar ett utskriftsjobb till en printserver med en virtuell printer och dess utskriftskö, kallad Find-Me kö. Utskriftsjobbet väntar i en Hold/Release-kö och syns vid en Releasestation bredvid varje skrivare. En Releasestation är konfigurerad att frigöra utskriftsjobb till närmaste skrivare som den är associerad med och dessutom ytterligare en skrivare för lastbalansering. Väl framme vid aktuell skrivare tar användaren fram sitt smartkort och blippar det mot skrivarens multifunktionsdisplay där det sitter en inbyggd kontaktlös kortläsare. När PaperCut känner igen användarens MIFARE-serienummer på kortet sker utskriften.

Lösningen förhindrar att dokument blir utskrivna av misstag, blir kvarglömda vid skrivaren eller att någon annan användare av misstag råkar få med sig fel utskrift. De smarta korten som användarna av PaperCuts system har är utgivna genom Net iD Portal där alla nödvändiga uppgifter om användaren hanteras via PaperCut API. Det betyder att Net iD Portal och PaperCut är en mycket bra kombination för uppnå ökad säkerhet på arbetsplatsen.

 

Enbart fördelar med Find-Me utskrift

Jämfört med ett traditionellt utskriftssystem finns det fler fördelar att använda Find-Me, både för användare och för administratörer.

  • Användaren behöver inte fundera på vilken skrivarkö som ska väljas för att få utskriften på den skrivare som är närmast. Printservern sköter det jobbet automatiskt. För en administratör innebär det att inga komplexa script och villkorade utskriftsköer behövs för att distribuera utskrifter. Bara en enda virtuell skrivare behöver implementeras.
  • Utöver att frisläppa utskrifter finns andra användningsområden. Till exempel att hålla utskriftsjobb tills de är godkända av utvalda personer vilket skulle kunna vara bra för att begränsa dyrbara färgutskrifter. Nätverksadministratören slipper att hantera ärenden ifrån användare som har tappat bort konfidentiella utskrifter. Likaså behövs det inte kontrolleras att kvarglömda konfidentiella utskrifter blir liggande.
  • Det finns ytterligare möjlighet för användaren att kontrollera sina valda inställningar för utskriften och ändra dessa vid skrivarens multifunktionsdisplay. En användare behöver inte vänta på en utskrift om en skrivare skulle vara upptagen med ett tidskrävande utskriftsjobb. Om skrivaren skulle ha slut på papper eller toner är det bara att välja en annan skrivare. Det ger bättre redundans och att den som sköter om skrivarna får lite mer andrum och tid på sig

Net iD Portal och PaperCut

Det finns redan stöd för multifaktorsautentisering i PaperCut och det är därför SecMaker kan erbjuda möjlighet att administrera kort för ändamålet i Net iD Portal.

Det finns också möjlighet att lägga till krav på att en PIN-kod ska användas vid utskrifter. Net iD Portal och PaperCut kommunicerar krypterat med varandra över HTTPS-protokollet.

För att kunna ge ut smartkort till användarna för PaperCuts system krävs kortläsare som läser det kontaktlösa värdet på det smarta kortet. Det går även att förregistrera det kontaktlösa värdet i Net iD Portal som då i utgivningen kan hämtas från databasen istället. För detta ändamål används SecMakers plugin som är avsedd för att stödja processen för utgivning av kort.

 

Spärr av kort

Vid spärr eller återkallande av användarens smarta kort skickar Net iD Portal i kundens miljö en signal till sitt PaperCut systemet för att ta bort användarens MIFARE-nummer ifrån PaperCuts databas.

 

SecMaker Live iD och PaperCut

I fallet SecMaker Live iD blir integrationen med PaperCut en intressant teknisk fråga. Eftersom SecMaker Live iD kommer att driftas inom de faciliteter som SecMaker kontrollerar måste det finnas en öppning för en anslutning mot kundens miljö för att SecMaker Live ska kunna kommunicera med PaperCuts system. Då kan kundens administratör av Papercut och Net iD Portal göra de åtgärder som krävs för att administrera användarnas tillgång till PaperCuts utskriftssystem.

 

SecMaker och PaperCut gör nytta inom vård och omsorg

SecMaker och PaperCut går hand i hand för att underlätta IT-användandet inom vård och omsorg. När vårdpersonal har mobila uppdrag inom vårdlokalerna är det viktigt att kunna spara tid genom att kunna göra utskrifter på närmaste skrivare.

Vill du veta mer om integrationen?

Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.