Hem Knowledge base Svenskarna om digital säkerhet och användning av lösenord
Knowledge Base

Svenskarna om digital säkerhet och användning av lösenord

Knowledge Base

Svenskarna om digital säkerhet

Vi anlitade PFM Research under våren 2020 som intervjuade 1000 Svenskar om deras syn på digital säkerhet och lösenordshantering. Både arbetsrelaterat och privat. Resultatet från undersökningen visar bland annat på brister med det skrivna lösenordet, kopplade till den mänskliga faktorn. Fyra av tio använder samma lösenord privat som på arbetet. Ett faktum som givetvis också cyberkriminella är medvetna om och därför också aktivt försöker röja privata lösenord i hopp om att senare komma åt resurser hos deras arbetsgivare.

Sammanfattning

Vi lever i en digitaliserad värld. Det är en värld som nästan är som ett eget land eller världsdel – som styrs av egna regler, riktlinjer, säkerhetsåtgärder och naturligtvis, koder. Det är en  komplicerad värld på många sätt och vis men också en naturlig del av både vår arbetsvardag och fritid. Vi ville därför undersöka hur bra säkerheten i denna digitaliserade värld ser ut. Hur identifierar vi oss? Hur säkert beter vi oss? Blir vi mer oroliga i takt med att denna värld utvecklas?

2020-05-29

Några resultat sticker ut mer än andra

Skriftliga lösenord fortsätter att dominera som inloggningsmetod – både på arbetsplatsen och för privat bruk. För arbetsrelaterad inloggning handlar det om nästan alla arbetsplatser, hela 9 av 10 använder det i sitt arbete. Det innebär att arbetsplatsen prioriterar sin IT-säkerhet väldigt lågt eftersom skriftliga lösenord är den form av identifieringsmetod som är enklast för utomstående att ta del av. Dessutom är det en hög andel, 4 av 10, som använder samma lösenord på arbetet och privat och nästan hälften sparar sina lösenord automatiskt på arbetsplatsen. Hanteringen av en redan osäker identifieringsmetod är med andra ord även i många fall bristfällig.

Inställningen till e-legitimation är positiv, och en av de vanligaste inloggningsmetoderna privat. Vissa använder det även på arbetet och 4 av 10 kan tänka sig att göra det. Problematiken med att använda sin e-legitimation på arbetet är att man går i god för en uppgift i egenskap av sig själv som privatperson. Hur man identifierar sig på arbetsplatsen och privat behöver med andra ord avskiljas. Det är viktigt att man som anställd är medveten om skillnaden mellan den privata e-legitimationen och en arbetsrelaterad motsvarighet.

Ett ökande problem är digitala intrång och säkerhet. Undersökningen visar att det finns en utbredd oro för detta på arbetsplatser trots att det finns riktlinjer för digital säkerhet hos nästan alla företag. Privat är oron ännu större för att drabbas av digitala intrång – 4 av 5 känner sig oroade att utsättas. Rädslan är störst när det kommer till bankinformation, men också att bli övervakad. Anmärkningsvärt är att det är en större andel yngre personer som oroar sig för att bli övervakade än äldre.

Avslutningsvis så är det mycket intressant att en av de äldsta metoderna för identifiering digitalt, lösenord, fortfarande håller i sig så starkt. När all annan digital utveckling accelererat så har den stått stadigt kvar – trots att den inte lever upp till en säkerhet som vi behöver idag. Vi kan med denna rapport konstatera att oron och ovissheten inom den digitala världen är stor. Att belysa oron, men också vårt eget osäkra beteende, är med andra ord en viktig aspekt för att ta riktning mot en mer säker arbetsmiljö men också för vår integritet.

Ta del av hela rapporten

Vill du läsa mer om de resultat vi hitta i undersökningen, ladda ner hela rapporten - Svenskarna om digital säkerhet och användningen av lösenord här. 

Ladda ner rapporten

Kontakta oss

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.