Hem Kunder
Kundcase

Lyckade lösningar

Kunder

Tryggt och säkert

Att vara kund hos SecMaker är detsamma som att vara helt trygg och alldeles säker online. Vill du också ha det tryggt och säkert? Inga problem. Vi hittar rätt lösning – precis som vi löst så många andra kunders säkerhetsutmaningar.

Kort och PIN-kod är mycket säkrare, samtidigt får användarna smidigare in- och utloggning med snabb och mobil åtkomst till programvaror och information.

Sverre Knutsen

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Vi önskade oss snabbare inloggning och det har vi fått! Vi sätter i kortet och knappar in en enda kod så kommer vi åt alla tjänster vi behöver i arbetet

Marja-Liisa Nyman

Södertälje sjukhus

SecMaker får det inte bara att fungera utan ser till att blir riktigt bra. Nu ser jag fram emot att introducera lösningen till alla medarbetare.

Kjell Lundblad 

Falkenbergs kommun

Akershus universitetssjukhus

Avancerad informationsteknik skulle krävas för att frigöra tid för vård, förbättra patientsäkerheten och göra sjukhuset framti...

Arbetsförmedlingen

För ett tiotal år sedan använde Arbetsförmedlingen fortfarande traditionella lösenord, samma år efter år, för inloggning till ...

Region Jämtland Härjedalen

Kravet på högsta patientsäkerhet kom i kläm mellan medarbetarnas arbetsbelastning och behov av en bra och effektiv arbetsmiljö...

Södertälje Sjukhus

Som i många andra enheter inom hälso- och sjukvård ställdes krav på maximal patientsäkerhet mot vårdpersonalens önskemål om ök...

Vaggeryds kommun

Kommunens IT-ledning ställde upp två klara mål: att förbättra den interna IT-säkerheten och att samtidigt underlätta arbetet f...

Helse Vest IKT

Inom Helse Vest arbetar IT-bolaget Helse Vest IKT med att löpande för-bättra IT-säkerheten i vården. För att tillgodose behove...
01