Hem Kunder Akershus universitetssjukhus
Kundcase

Ett sjukhus för framtiden

Kundcase

Akershus Universitetssjukhus - säker inloggning för norska vården

Norska Akershus Universitetssjukhus började planera ett nytt sjukhus i mitten av 1990-talet eftersom det befintliga sjukhuset hade både för låg teknisk standard och för dålig kapacitet. Avancerad informationsteknik skulle krävas för att frigöra tid för vård, förbättra patientsäkerheten och göra sjukhuset framtidssäkert.

Utmaning

Det nya sjukhuset behövde nya rutiner och betydligt högre effektivitet. Trådlösa nät och bärbara datorer ökade flexibiliteten och därmed produktiviteten för sjukhusets medarbetare. Samtidigt ökade IT-säkerheten för alla system som hanterar känsliga patientdata.

Lösning

Den smartkortbaserade lösningen har Net iD från SecMaker som grund. I dag använder alla medarbetare ett personligt smartkort för inpassering i sjukhuset lokaler, för säker inloggning
till sjukhuset nätverk och för elektronisk signering. Med kortet och personlig PIN-kod loggar medarbetarna snabbt och enkelt in i sjukhusets IT-miljö från sin personliga PC eller någon av sjukhusets gemensamma arbetsstationer. Smartkorten innehåller både magnetremsa och en traditionell RFID-antenn och ger medarbetarna tillgång till medicinskåp, tvättskåp och säkra utskrifter. Samma kort gäller även för betalning i personalmatsalen.

Resultat

Korten är utrustade med lokala och kvalificerade certifikat, allt utifrån medarbetarnas behov. Certifikaten gör att obehöriga varken kan läsa eller manipulera känslig information. Säker utväxling av läkarattester, sjukanmälningar och e-recept effektiviserar informationsflödena, minskar pappersanvändningen och skapar mer tid för patienterna.

Kort och PIN-kod är mycket säkrare. Vår nya lösning har höjt IT-säkerheten och samtidigt förbättrat användarvänligheten.

Sverre Knutsen,
IKT-rådgivare
man tittar bort från kameran i en konferensrum

Vill du veta mer om lösningen?

Vill du veta mer om hur Akershus Universitetssjukhus skapade säker inloggning för norska vården, ladda ner hela kund caset här. 

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.