Hem Kunder Akershus universitetssjukhus
Kundcase

Ett sjukhus för framtiden

Kundcase

Akershus Universitetssjukhus - säker inloggning för norska vården

Norska Akershus Universitetssjukhus började planera ett nytt sjukhus i mitten av 1990-talet eftersom det befintliga sjukhuset hade både för låg teknisk standard och för dålig kapacitet. Det behövdes nya rutiner och högre effektivitet. Avancerad informationsteknik skulle krävas för att frigöra tid för vård, förbättra patientsäkerheten och göra sjukhuset framtidssäkert. Vid invigningen 2008 kallades Akershus Universitetssykehus (Ahus) Europas modernaste.

Utmaning

Framtidssäker informationsteknik

”Trådlösa nät och bärbara datorer ökade flexibiliteten och därmed produktiviteten för sjukhusets medarbetare. Samtidigt ökade IT-säkerheten för alla system som hanterar känsliga patientdata. Redan när projektet började väntade vi att snart få se tjänster för elektroniskt samarbete inom primärvården och ville därför hitta teknik som kunde hantera detta säkert. Vi valde smartkort och certifikat,” berättar Sverre Knutsen, IKT-rådgivare. Ahus vände sig till norska IT-säkerhetsföretaget Buypass. Företaget utvecklade en smartkortbaserad säkerhetslösning med Buypass Access Manager för administration av elektroniska identiteter och PKI-programvaran Net iD från SecMaker som grund.

Lösning

Säkert och enkelt med flerfunktionskort

I dag använder alla medarbetare ett personligt smartkort för inpassering i sjukhuset lokaler, för säker inloggning till sjukhuset nätverk och för elektronisk signering. Med kortet och personlig PIN-kod loggar medarbetarna snabbt och enkelt in i sjukhusets IT-miljö från sin personliga PC eller någon av sjukhusets gemensamma arbetsstationer. För att låsa eller logga ut tar användaren bara ut smartkortet. Genom att sätta in kortet i en ny arbetsstation kan användaren direkt återuppta arbetet där det avbröts. Utöver en elektronisk identitet innehåller korten både magnetremsa och en traditionell RFID-antenn (radio frequency identification), vilket bidrar till att ytterligare underlätta arbetet. Kortet ger medarbetarna tillgång till bland annat medicinskåp, tvättskåp och säkra utskrifter. Samma kort gäller för betalning i personalmatsalen. Dessutom ger det tillträde till sjukhusets rörpostsystem, ett av Europas största. ”Kort och PIN-kod är mycket säkrare än användarnamn och lösenord som vi använde tidigare. Samtidigt får användarna smidigare in- och utloggning med snabb och mobil åtkomst till programvaror och information. Smartkortbaserad säkerhet har varit ett viktigt medel att höja säkerhetsnivån och samtidigt öka användarvänligheten”, säger Sverre Knutsen.

Resultat

Elektronisk meddelandehantering med certifikat

Korten är utrustade med lokala och kvalificerade certifikat, allt utifrån medarbetarnas behov. Ahus ställer ut lokala certifikat för användning inom den egna infrastrukturen. Buypass ställer ut de kvalificerade certifikaten som tillåter utväxling av patientdata, läkemedel och annan känslig information mellan sjukhusets medarbetare och andra norska hälsoaktörer, till exempel sjukhem, husläkare och kommuner. Certifikaten gör att obehöriga inte kan läsa eller manipulera känslig information. Säker utväxling av läkarattester, sjukanmälningar och e-recept snabbar upp informationsflödena, minskar pappersanvändningen och gör medarbetarnas arbete mer effektiv. Vinsten är mer tid över för patienterna.

Redo för framtida behov

Norge bygger nu ut en ”elektronisk hälsomotorväg”. Ambitionen är att elektroniskt knyta samman husläkare, kommunal vård, offentlig omsorg och sjukhus. Hälsopersonal i hela landet ska säkert och enkelt kunna utväxla vårdrelaterad information som läkarutlåtanden, recept och laboratoriesvar. ”Det är svårt att säga hur snabbt utvecklingen kommer att gå, men helt säkert är att vi är redo med tekniken och lösningen vi har infört på sjukhuset. Vi står väl rustade att möta framtidens krav”, avslutar Sverre Knutsen.

Kort och PIN-kod är mycket säkrare. Vår nya lösning har höjt IT-säkerheten och samtidigt förbättrat användarvänligheten.

Sverre Knutsen,
IKT-rådgivare
man tittar bort från kameran i en konferensrum

Vill du veta mer om lösningen?

Vill du veta mer om hur Akershus Universitetssjukhus skapade säker inloggning för norska vården, ladda ner hela kund caset här. 

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.