Hem Kunder Helse Vest IKT
Kundcase

Säker IT-miljö som
förenklar vardagen

Kundcase

Helse Vest IKT

Helse Vest är en av fyra hälsoregioner i Norge, direkt underställd Hälso- och Omsorgsdepartementet. Helse Vest har 26 900 medarbetare på 50 sjukhus och vårdinrättningar med det samlade vårdansvaret för drygt en miljon invånare i Rogaland, Hordaland och Sogn og Fjordane. Inom Helse Vest arbetar IT-bolaget Helse Vest IKT med att löpande för-bättra IT-säkerheten i vården. Och att samtidigt erbjuda medarbetarna en smidig och flexibel arbetsmiljö. För att tillgodose båda behoven beslöt Helse Vest redan 2011 att införa smartkortbaserad inloggning. I dag använder Helse Vest Net iD Enterprise från SecMaker för att förbättra IT-säkerheten och öka flexibiliteten.

Utmaning

Medarbetarna krävde bättre IT-säkerhet

Tidigare behövde vårdpersonalen flera olika kort: för inpassering, personlig identifiering och IT-inloggning. I dag använder medarbetarna ett och samma kort. Med sitt personliga kort och PIN-kod får medarbetarna tillgång till både byggnader och IT-miljö med alla tjänster och information de har behörighet till. Samma kort används också för så kallad ”follow-me-printing”. Dokumentet skrivs inte ut förrän användaren har identifierat sig med sitt kort på skrivaren. Det gör att inga papper, som kan innehålla känslig patientinformation, blir liggande vid skrivaren. Nils Jensson, PKI- och säkerhetsexpert inom Helse Vest säjer:

- Oavsett var medarbetarna befinner sig på sjukhuset har de med ett och samma kort tillgång till de lokaler, de system och den information de behöver för att kunna ge bra vård. Ett kort och en PIN-kod – enklare blir det inte!

Lösning

Säker och enkel inloggning

På alla smartkort finns ett certifikat med information om användaren och hans eller hennes behörigheter. De flest av användare har enbart enkla inloggningscertifikat, men närmare 8 000 användare har dessutom kvalificerade certifikat som också ger dem behörighet att skriva ut och signera e-recept.

Medarbetare med kvalificerade certifikat måste logga in i och autentisera sig mot IT-miljön med kort och PIN. Detsamma gäller för alla användare med bärbar PC. För övrig vårdpersonal är valet fortfarande fritt att välja inloggningsmetod.

– Vi har valt den mjuka vägen och låtit användarna själva välja om de vill logga in med användarnamn och lösenord eller med smartkort och PIN. Det finns alltid en risk att användare som loggar in med lösenord inte loggar ut när de lämnar sin arbetsstation. Smartkort tar bort den risken, eftersom sessionen avslutas auto- ” matiskt när kortet tas ur läsaren. Därför vill vi gärna se att fler väljer smartkortbaserad inloggning. Jag tror att i takt med att de inser fördelarna och enkelheten kommer allt fler att välja smartkort, säger Nils Jensson.

Helse Vest har etablerat en egen PKI-infrastruktur och hanterar de enkla certifikaten helt internt genom en egen administrationsportal. De kvalificerade certifikaten kan också hanteras genom samma portal men kräver signering av säkerhetsföretaget Buypass som behörig utfärdare.

Resultat

Mer samverkan, mer mobilitet

I dag är det nationella e-hälseprojektet Kjernejournal påbörjat. Sjukvårdspersonal i hela landet ska snabbt och enkelt få tillgång till övergripande information om patienter i akuta situationer, var de än befinner sig och var de ursprungligen hör hemma. En nationell ”kärnjournal” kommer att ställa krav på standardisering av kvalificerade certifikat för alla användare. Med den infrastruktur och de rutiner för certifikathantering som Helse Vest har etablerat står man väl förberedda när det är dags för nationell utrullning. En hjärtefråga för Helse Vest är att förbättra flexibiliteten för mobila medarbetare:

– Vi har redan tidigare erbjudit framför allt läkare möjligheten att logga in från bärbara datorer, vilket avsevärt har ökat deras flexibilitet. Ett naturligt nästa steg är att ge användare med mobila pekplattor samma möjlighet. Eftersom vi har standardiserat på Windows i hela IT-miljön har vi fått vänta på smartkortsstöd för Windowsbaserade pekplattor. Lanseringen 2015 av Windows 8 gav oss möjligheten att (i framtiden) erbjuda smidig och säker inloggning med samma smartkort även för pekplattor, avslutar Nils Jensson.

Oavsett var på sjukhuset medarbetarna befinner sig har de med ett enda kort tillgång till allt de behöver för att kunna ge bra vård

Nils Jensson,
PKI- och säkerhetsexpert
män och kvinnor med vita och blå kläder

Vill du läsa mer om lösningen?

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.