Hem Kunder Region Jämtland Härjedalen
Kundcase

IT-säkerhet -
ett verktyg för god hälsa

Kundcase

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har visionen att alla i länet ska ha god hälsa och en positiv livsmiljö. Landstingets 5 000 medarbetare, de flesta inom hälso- och sjukvård, hjälper inte bara dem som är sjuka, utan arbetar också förebyggande för att människor ska hålla sig friska. Regionen driver centralsjukhuset i Östersund, 28 hälsocentraler och 25 folktandvårdskliniker.

Utmaning

Medarbetarna krävde bättre IT-säkerhet

Som så ofta inom hälso- och sjukvården är arbetet intensivt och stundtals hektiskt. Kravet på högsta patientsäkerhet kunde tidigare komma i kläm mot medarbetarnas behov av en bra och effektiv arbetsmiljö.

Pernilla Johansson, enhetschef för neurologmottagningen på Östersunds sjukhus berättar: – Alla olika tjänster som journalsystem, personaladministrativa system, fakturaportaler och så vidare krävde individuell inloggning vid arbetsdagens början, och medarbetarna måste aktivt logga ut när de lämnade sina arbetsstationer. Men med högt tryck och många patienter lämnade många sessionerna öppna. Det gjorde att vem som helst kunde komma åt vilken information som helst var som helst. En hög risk för patientsäkerheten!

Lösning

Ett kort, en kod

I dag har Östersunds sjukhus tillsammans med hälsocentralerna och folktandvårdsklinikerna en ny virtualiserad IT-miljö. 100 virtuella Citrix-servrar och 3 000 tunna klienter har kompletterats med SecMakers lösning Net iD för att erbjuda säker inloggning med smartkort till hela IT-miljön. I stället för massor av lösenord har varje medarbetare ett kort och en personlig PIN-kod för att logga in med tvåfaktorautentisering till de system och applikationer de har behörighet till. Inloggningen är mycket enklare och snabbare än i den gamla miljön.

Pernilla Johansson berättar: – När jag kommer på morgonen loggar jag in en gång med kort och kod och kommer då samtidigt in i alla system jag behöver för hela dagens arbete. Det är väldigt enkelt. – Behöver jag flytta på mig inom sjukhuset drar jag bara ut kortet och tar det med mig. Sessionen stängs ner automatiskt och jag kan vara säker på att ingen annan kommer åt mina patientuppgifter. Jag är trygg med att den nya lösningen ger högsta patientsäkerhet.

Resultat

Mer tid för vård

Det nya arbetssättet med enklare och säkrare inloggning har snabbt blivit populärt bland medarbetarna. Peter Lindström, narkossköterska på Östersunds sjukhus, vittnar om nyttan med den nya säkerhetslösningen:

– Det går betydligt fortare att logga in och komma åt patientinformation och andra viktiga data. I akuta situationer får jag enkelt tag på det jag behöver. Det spar tid som jag i stället kan ägna åt att ge patienterna bra vård.

Stort steg mot bästa möjliga vård

Tomas Nesterud är IT-strateg i Region Jämtland Härjedalen och drivkraften bakom den nya säkerhetslösningen. Han säger: – I dag använder alla landsting i Sverige SecMakers säkerhetsprogram Net iD. Vi är trygga med en lösning som följer SITHS-standarden och motsvarar svensk lag. En effektiv IT-miljö gör att vårdpersonalen kan utveckla sin professionalitet och ger i förlängningen patienterna bättre vård. Vår nya säkerhetslösning har lagt en bra grund för framtiden. Vi fortsätter att virtualisera arbetsplatsen och uppmuntrar våra medarbetare att arbeta mer mobilt. Allt i syfte att ge alla patienter bästa möjliga vård.

Vår nya infrastruktur har resulterat i kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och förutsättningar att ge bästa möjliga vård.

Thomas Nesterud
IT-strateg
Man i grå kavaj och rödrandig skjorta

Vill du veta mer om lösningen?

Läs mer om hur Region Jämtland Härjedalen fick en effektiv IT-miljö som i förlängningen gav vårdpersonalen möjligheten att ge patienterna bättre vård.

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.