Hem Kunder Södertälje Sjukhus
Kundcase

Säker inloggning för mer tid till patienterna

Kundcase

Södertälje Sjukhus

Som i många andra enheter inom hälso- och sjukvård ställdes krav på maximal patientsäkerhet mot vårdpersonalens önskemål om ökad flexibilitet och enkelhet. Behovet blev allt större av att snabbt, enkelt och säkert kunna logga in i många olika system och hantera stora mängder klassificerad och känslig information. Avancerad informationsteknik skulle krävas för att frigöra tid för vård, förbättra patientsäkerheten och göra sjukhuset framtidssäkert.

Utmaning

Med växande säkerhetsutmaningar och användarnas krav på enklare inloggning behövde Södertälje Sjukhus förbättra IT-säkerheten. Vårdpersonalen efterlyste snabbare inloggning och enklare hantering då allt för mycket tid gick åt till detta, istället för till patienterna.

Lösning

En integrerad säkerhetslösning för inloggning med stark autentisering i journalsystemet och andra viktiga applikationer infördes. Sjukhuset hade redan 2010 börjat använda e-tjänstekort. Nu kombinerades e-tjänstekorten med Net iD Enterprise från SecMaker.

Resultat

E-tjänstekortet blev grunden för sjukhusets nya säkerhetshelhetslösning. Idag kan vårdpersonalen ta med sig sitt e-tjänstekort när de behöver förflytta sig, tack vare singelinloggning kommer varje medarbetare med sitt smartkort och en personlig kod direkt åt de system han eller hon har behörighet till. Med sessionsförflyttning kan man snabbt, från valfri arbetsstation, återansluta till systemet och direkt fortsätta där man var när man loggade ut. Detta har inneburit mer tid för patienterna.

I dag kan vi enkelt växla användare eller förflytta oss mellan arbetsplatser. Tidsvinsten är enormt viktig för våra patienter.

Marja-Liisa Nyman
Chefsjuksköterska
Kvinna står framför vägg med porträtt

Vill du veta mer om lösningen?

Läs mer om hur Södertälje Sjukhus fick en snabbare inloggning och en ökad patientsäkerhet på köpet. 

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.