Hem Kunder Södertälje Sjukhus
Kundcase

Säker inloggning för mer tid till patienterna

Kundcase

Södertälje Sjukhus

Södertälje sjukhus i Stockholms län har 11 vårdavdelningar och 7 mottagningar med allt från akutmottagning till specialistavdelningar för kirurgi, ortopedi, radiologi och geriatrik. Varje år tar 175 läkare, 375 sjuksköterskor och 270 undersköterskor tillsammans hand om 130 000 patientbesök.

Utmaning

Höga krav på säkerhet och flexibilitet

Som i många andra enheter inom hälso- och sjukvård ställdes krav på maximal patientsäkerhet mot vårdpersonalens önskemål om ökad flexibilitet och enkelhet. Behovet blev allt större av att snabbt, enkelt och säkert kunna logga in i många olika system och hantera stora mängder klassificerad och känslig information.

Marja-Liisa Nyman, Chefsjuksköterska på Södertälje sjukhus berättar:

– Vi arbetar hela tiden med många olika system, alla med krav på säker inloggning. Det var både jobbigt och tidskrävande att logga in i vart och ett av systemen separat, särskilt som de flesta av oss rör oss mellan olika arbetsstationer och behöver logga in flera gånger under en vanlig dag. Därför efterlyste vi en lösning som kunde erbjuda enklare och snabbare inloggning till alla tjänster, utan att kompromissa med säkerheten.

Lösning

E-tjänstekortet grunden för helhetslösning

Södertälje sjukhus införde e-tjänstekort redan 2010. Inledningsvis användes korten bara för fysisk inpassering. Med växande säkerhetsutmaningar och krav på enklare inloggning valde man att titta närmare på de möjligheter som e-tjänstekortet erbjöd genom det centrala SITHS-initiativet. 2011 tog sjukhusets ledning nästa steg mot en integrerad lösning för inloggning med stark autentisering i journalsystemet och andra viktiga applikationer. Man införde då en lösning som kombinerar smarta e-tjänstekort med säkerhetsprogrammet Net iD Enterprise från SecMaker.

Henrik Martos, tekniker på Södertälje sjukhus och en av drivkrafterna bakom projektet, är mycket nöjd med resultatet:

– På IT-avdelningen sätter vi säkerheten högt. När vi letade efter en lösning som gav kvalificerad patientsäkerhet var det samtidigt viktigt att den verkligen skulle fungera i verksamheten. I dag har vi både ett säkert system och mycket nöjdare användare! – Dessutom har vi som ansvarar för IT-driften fått en lösning som är enklare att administrera och alstrar betydligt färre supportsamtal än tidigare när vi arbetade med traditionella lösenord, fortsätter Henrik Martos.

Resultat

Mer tid för patienterna

Den nya IT-lösningen har tagits emot mycket positivt av vårdpersonalen som gläds åt att kunna använda samma smartkort för inpassering som för att logga in i IT-miljön. Tack vare singelinloggning kommer varje medarbetare med sitt smartkort och en personlig kod direkt åt de system han eller hon har behörighet till. Med sessionsförflyttning kan man snabbt, från valfri arbetsstation, återansluta till systemet och direkt fortsätta där man var när man loggade ut.

– Vi önskade oss snabbare inloggning och det har vi fått! Vi sätter i kortet och knappar in en enda kod så kommer vi åt alla tjänster vi behöver i arbetet, säjer Marja-Liisa Nyman. När vi behöver flytta på oss tar vi bara med vårt e-tjänstekort och kan snabbt och enkelt koppla upp oss igen på vilken arbetsstation som helst.

– Tiden är dyrbar för våra patienter, så tidsvinsterna med det nya sättet att arbeta är enormt viktiga.

En IT-lösning för högsta patientsäkerhet

Lennart Rosenborg, Chefläkare på Södertälje sjukhus, lyfter gärna fram de förbättringar man uppnått, både vad gäller säkerhet och tidsbesparingar:

– I och med att vi införde e-tjänstekort med stark autentisering för inloggning i journalsystemet tog vi ett stort kliv framåt mot ökad patientsäkerhet. I dag har vi en IT-lösning helt i linje med landstingets riktlinjer samtidigt som den är lätt att använda och uppskattad av personalen. Kostnaden att införa den blir över tiden marginell jämfört med vinsterna i tid och patientsäkerhet!

I dag kan vi enkelt växla användare eller förflytta oss mellan arbetsplatser. Tidsvinsten är enormt viktig för våra patienter.

Marja-Liisa Nyman
Chefsjuksköterska
Kvinna står framför vägg med porträtt

Vill du veta mer om lösningen?

Läs mer om hur Södertälje Sjukhus fick en snabbare inloggning och en ökad patientsäkerhet på köpet. 

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.