Hem Kunder Vaggeryds kommun
Kundcase

IT för en säkrare och
enklare vardag

Kundcase

Vaggeryds kommun

Vaggeryds resa mot bättre säkerhet började 2010, då kommunens IT-ledning ställde upp två klara mål: Att förbättra den interna IT-säkerheten och samtidigt underlätta arbetet för kommunens alla medarbetare. Kommunen vart en av Sveriges första att införa avancerad säkerhet med smarta kort och PKI.

Utmaning

Att hjälpa organisationen göra sitt jobb

Resan mot bättre säkerhet började 2010, då kommunens IT-ledning ställde upp två klara mål: att förbättra den interna IT-säkerheten och att samtidigt underlätta arbetet för kommunens medarbetare.

Tomas Johansson, IT-chef i Vaggeryds Kommun berättar:

– Vår uppgift som IT-avdelning är att hjälpa organisationen att utföra sitt arbete så enkelt och smidigt som möjligt. Vi såg tidigt att en kombination av tunna klienter och smartkort var nyckeln till att både öka IT-säkerheten och förenkla vardagen för våra rörliga medarbetare. Som pionjärer inom smartkortbaserad säkerhet drog Vaggeryds Kommun upp riktlinjerna för sitt projekt redan innan tanken på ett nationellt grepp genom SITHS (Säker IT inom Hälso- och Sjukvård) var född. Tomas Johansson förklarar:

– Vi började leta efter en samarbetspartner genom att helt enkelt Googla på ”smarta kort”. Vi landade snart på SecMaker som det starkaste alternativet, framförallt för att man delade vår vision kring smartkortbaserad säkerhet. När SITHS-projektet något år senare valde samma lösning bevisade det att vi hade slagit in på rätt spår.

Lösning

Lätt att sälja in

Första steget i utrullningen av Vaggeryds säkerhetslösning kombinerade tunna klienter från Oracle med smartkort och säkerhetsprogrammet Net iD Enterprise från SecMaker. Sen starten 2010 har allt fler medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommunens administrativa enheter fått tillgång till den nya lösningen. I dag använder också medarbetare med vanlig PC (alltså utan smart klient) smartkort och Net iD för att logga in, oavsett om de befinner sig på den fysiska arbetsplatsen, arbetar hemifrån eller på distans.

– Vi har hela tiden fokuserat på slutmålet men samtidigt skyndat långsamt. Min erfarenhet är att tvång inte snabbar upp förändringsprocessen utan snarare försenar den genom att skapa motstånd i organisationen. När vi valde att sälja in lösningen och visa på fördelarna med det nya sättet att arbeta löpte utrullningen på av sig själv, förklarar Tomas Johansson.

Resultat

Fokus på högkvalitativ vård – inte IT

Framför allt en grupp har sett fördelarna med den nya lösningen och bemött den positivt: Vaggeryds sjuksköterskor. Alla arbetsplatser på olika orter är i dag uppkopplade mot kommunens centrala servrar. Sjukvårdspersonalen har tillgång till patientinformation och vårdtjänster genom tunna klienter var de än befinner sig.

Stödfunktioner i Net iD förenklar vardagen: Singelinlogggning gör rätt applikationer och information lättillgänglig för varje användare, sessionsförflyttning gör det enkelt att snabbt byta arbetsplats, och automatisk nedsläckning av applikationer skyddar data från obehörig insyn. Snabb in- och utloggning skattas högt i den rörliga och ofta stressiga sjukvårdsvardagen där personalen nu kan fokusera på att ge sina patienter god vård.

Smartkortet – den röda tråden

För medarbetarna i Vaggeryds kommun har de smarta korten fått en allt viktigare roll i vardagen. Förutom att erbjuda säker inloggning i alla IT-system både externt och internt fungerar ett och samma kort som grafisk ID, som passerkort för fysisk access till kommunens fastigheter, och för så kallad ”follow-me-printing” där varje medarbetare själv väljer var och när utskriften ska tas ut. Förkonfiguration ger alla medarbetare direkt tillgång till Telia e-legitimation med sina smartkort. Att smartkorten är multifunktionella har i hög grad bidragit till att sälja in den nya säkerhetslösningen. Medarbetarna har snabbt insett fördelarna med ett kort för alla applikationer.

– Med den nya smartkortbaserade säkerhetslösningen har vi kommit en bra bit på väg: både vad gäller den tekniska lösningen och ett nytt sätt att arbeta. Vi fortsätter att skynda långsamt och utveckla vår lösning steg för steg. Nu är vi trygga i att ha valt en plattform som låter oss ta tillvara nya möjligheter och utnyttja fler tjänster allt eftersom, summerar Tomas Johansson.

Vi trygga i att ha valt en plattform som låter oss ta tillvara nya möjligheter och utnyttja fler tjänster allt eftersom.

Tomas Johansson
IT-chef
man med blå tröja tittar i mobil

Vill du veta mer om lösningen?

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Vill du också komma igång med smarta kort och Net iD?
Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.