Hem Lösning Net iD Public
Vår lösning

Net iD Public

Net iD Public

Nationella lösningar

Net iD Public är en leveransform av Net iD Software Suite där någon annan än vi eller kunden står för leverans av tjänsten. Ofta organisationer som vill tillhandahålla en nationell tjänst för säker inloggning, digital signering/kryptering och managering av digitala identiteter. I Sverige är EFOS, E-Identitet för offentlig sektor, ett exempel på en sådan kund. Även i Finland används produktpaketet för nationella tjänster.

Net iD Public

Samordning och samverkan ger bäst säkerhet

Nya hot mot informationssäkerheten uppträder nästan dagligen och kräver mer och mer arbete att bekämpa. Samtidigt ställs hårdare krav på IT-avdelningarnas redan ansträngda resurser.

Net iD Public är till för organisationer, organ och sammanslutningar av företag som vill göra det enklare att införa en gemensam lösning inom autentisering och identitetshantering. Ingen bygger ett eget mobiltelefonnät för att prata med medarbetare, kunder eller partners. Av samma orsak finns det mycket att vinna på att dra nytta av gemensamma initiativ på området kvalificerade e-identiteter.

Flera oberoende utredningar på området slår fast att samordning och samverkan krävs för att nationell IT-säkerhet ska nå tillräcklig kvalitet inom rimlig tid. Utveckling inom varje enskild verksamhet skulle ge sämre säkerhet och dessutom kräva mer resurser.

Ändå väljer de flesta organisationer att på egen hand utfärda e-identiteter med olika tillitsnivåer, utan att försöka dra nytta av gemensamma initiativ på området.  Detta leder bara till att hjulet blir uppfunnet på nytt, och att organisationen missar möjligheten att dela kostnader och erfarenheter med andra.

Med Net iD Public används en enda, pålitlig lösning vilket ger betydligt mer för pengarna än att använda flera parallella lösningar. Samtidigt får du en gemensam spårvidd för informationsutbyte mellan invigda parter.

Net iD Software Suite

Net iD Software Suite

SecMaker har hela verktygslådan som behövs för säker inloggning. Våra verktyg är våra produkter – som hjälper dig att bli säker online.

Net iD Enterprise

Klientprogramvaran Net iD Enterprise är ...

Net iD for Citrix

Net iD for Citrix gör att du slipper lån...

Net iD Access

Net iD Access ger dig full PKI-baserad M...

Net iD Portal

Flexibel administration och livscykelhan...
NET ID SOFTWARE SUITE

Verktyg

Totaladministration - Net iD Portal      Läs mer
Klientprogramvara - Net iD Enterprise     Läs mer
Citrixinloggning - Net iD for Citrix     Läs mer
Mobil inloggning - Net iD Access     Läs mer
Supportavtal     Läs mer
Kom igång     Läs mer
Kundanpassning     Läs mer
Utbildning     Läs mer

 

Kontakta oss så guidar vi dig

Vi hjälper dig hitta rätt säkerhetslösning och ger dig bra argument.