Hem Våra lösningar Net iD Portal
totaladministration

Net iD Portal

Totaladministration av digitala identiteter

Administration av användare kan ofta upplevas som trasslig och alltför tidskrävande. Net iD Portal är marknadens mest flexibla verktyg för administration och livscykelhantering av certifikat, smarta kort och användare.

Med Net iD Portal samlar du din organisations livscykelhantering av användarnas digitala identiteter i ett och samma lättanvända gränssnitt. På så sätt förenklar och effektiviserar Net iD Portal arbetet högst väsentligt.

Utgivning till alla ID-bärare

Net iD Portal är den nya generationens webbportal för totalmanagerad livscykelhantering av digitala identiteter.

Portalen hanterar allt du behöver när du ska införa stark autentisering, MFA i din organisation - smartkort, YubiKey, virtuella smartkort, mobil app och olika funktionscertifikat som till exempel webbserver certifikat.

  • Komplett livscykelhantering av smartkort, certifikat och användare via en webbportal
  • Gränssnitt för administratörer, handläggare och användare
  • Självservice för certifikatanvändare
  • Aktivering, upplåsning, förnyelse och spärr av certifikat
  • Anpassningsbara utgivningsflöden med XML-konfiguration
  • API för integration mot tredjepartssystem
  • Utökad spårnings- och loggningsfunktion
  • Enkelt gränssnitt som är lätt att förstå

Så fungerar det

Net iD Portal knyter samman organisationens bakomliggande infrastruktur: certifikattjänst, katalogtjänst och databas över utfärdade certifikat i ett webbaserat, plattformsoberoende gränssnitt.

Utifrån en central personpost ger Net iD Portal möjlighet att hantera och överblicka medarbetarens digitala identiter. Du kan själv integrera standardversionen eller beställa en skräddarsydd lösning för din organisation. Vi genomför arbetet i projektform tillsammans med någon av våra integrationspartners, normalt den systempartner du redan anlitar för din IT-drift.

Genom att teckna ett supportavtal får du tillgång till professionell support som omfattar alla de Net iD produkter du använder.