Hem Nyheter Nu får myndigheterna sin egen E-tjänstelegitimation
Aktuellt

EFOS för alla myndigheter

Nyheter

Nu får myndigheterna sin egen E-tjänstelegitimation

E-identitet för offentlig sektor, EFOS är myndigheternas nya gemensamma lösning för säker inloggning och digital signering.

Försäkringskassan har fått i uppgift att drifta tjänsten men EFOS är utvecklat i samverkan med flera myndigheter, SecMaker och Thales. Tjänsten lanserades enligt plan under juni månad.

SecMakers produktfamilj Net iD används för utgivning av certifikat och möjliggör användning på alla vanligt förekommande plattformar – Windows, Mac OS, Linux, Android och iOS. På så sätt säkerställs ett brett stöd för säker inloggning till alla olika typer av målsystem - mobila, molnbaserade, webbaserade eller lokalt installerade.

2019-06-04

Vad innefattar EFOS?

Med EFOS får användaren ett fysiskt smartkort, ett inloggningskort som styrker användarens digitala identitet. Lösningen tillåter även att man använder mobilen för autentisering på samma sätt som många av oss är vana att använda Mobilt BankID.
Utöver säker tillgång till den information användaren behöver i sin egen organisation tillåter EFOS digital samverkan med högsta tillförlitlighet mellan myndigheter. Tanken är att alla statliga verksamheter ska använda EFOS på sikt.

Med EFOS blir det enklare att tillämpa hög säkerhet eftersom varje myndighet slipper att utveckla en egen lösning. Tjänsten är också ett av flera sätt att kunna möta all ny lagstiftning inom cybersecurity som exempelvis GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen och EU cybersecurity Act.
Förutom Försäkringskassan är även Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Tullverket, Riksgälden, Kronofogdemyndigheten, Statens Servicecenter, Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen anslutna till tjänsten.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Patrik Larsson för med information om EFOS.
tel: 070-000 9312.

Läs hela artikeln här