Hem Nyheter Våra verktyg och klientprogramvara till EFOS
Aktuellt

Våra verktyg och klientprogramvara till Efos

Nyheter

Nytt administrationsverktyg och klientprogramvara för att utfärda och administrera elektroniska identiteter

Som vi berättat tidigare har SecMaker fått förtroendet att leverera ett nytt administrationsverktyg och klientprogramvara till den nya identifieringstjänsten E-identitet för offentlig sektor, Efos

Genom att slå samman Försäkringskassans MCA och Ineras identifieringstjänst SITHS uppstår skalfördelar och en gemensam svensk infrastruktur för digital autentisering för offentliganställda. Det här ger din organisation tillgång till en genomtänkt och heltäckande verktygslåda som gör det möjligt att etablera hög och tillförlitlig IT-säkerhet.

Tyngden ligger i utgivningsnivån och flera års samlade kvalificerade erfarenheter på området. Oavsett om du är beslutsfattande chef, IT-administratör eller utvecklare har vi information till dig om hur detta påverkar ditt arbete och hur du smartast drar nytta av alla nya möjligheter som ingår i verktygslådan. Vi utvecklar informationen löpande.

När E-identitet för offentlig sektor lanseras kommer tidigare utfärdade kort och certifikat att fortsätta att fungera som vanligt under hela sin giltighetstid (gäller både Ineras Identifieringstjänst SITHS och Försäkringskassans MCA). Även arbetet för dig som är utgivare kommer att fortgå som vanligt den närmaste tiden.