Hem Produkter
No more passwords

Net iD Software Suite

Vår Produktfamilj

Problemfri inloggning

SecMaker har utvecklat Net iD Software Suite, en komplett uppsättning produkter för snabb, enkel och säker multifaktorautentisering - helt utan lösenord. Net iD är en ledande produktfamilj för livscykelhantering och integration av digitala identiteter. Den unika funktionen med Net iD är anpassningen av underliggande IT-infrastruktur.

Net iD Enterprise

Net iD Enterprise integrerar smarta kort och certifikat i alla plattformar för alla behov och är marknadens mest använda PKI middleware för etablering av Multifaktor autentisering, MFA baserat på certifikat och PKI. Läs mer »

Net iD Portal

Med Net iD Portal samlar du din organisations livscykelhantering av användarnas digitala identiteter i ett och samma lättanvända gränssnitt. Förenkla och effektivisera arbetet genom att använda en lösning istället för flera. Läs mer »

Net iD Access

Net iD Access ger dig full PKI-baserad multifaktor autentisering till verksamhetskritisk information och applikationer på alla typer av enheter. Med stöd för iOS och Android får du bibehållen säkerhet med mobila enheter som mobiltelefon och surfplatta. Läs mer »

Net iD for Citrix

Net iD for Citrix snabbar radikalt upp inloggningen i din Citrixmiljö. Du slipper långa, sega inloggningar och användaren behöver bara ange en PIN-kod vid inloggning oavsett autentiseringsväg. Läs mer »

Part of Pointsharp

Som en del av Pointsharp kan vi nu erbjuda en ny lösning som kompletterar Net iD Software Suite. Lösningen hjälper dig att säkra upp tillgången hela vägen ut till alla applikationer och möjliggör en mobil arbetsmiljö.
Läs mer »

01

Enkel

Plattformsoberoende och har stöd för alla vanligt förekommande bärare.

02

Säker

Lösningen bygger på PKI men tillåter en kombination av olika IT-säkerhetsmetoder.

03

Snabb

Singelinloggning och korta inloggningstider ökar medarbetarnas produktivitet.

Kunder

De litar på oss

Här är några av de kunder som valt att lita på våra lösningar för att få en enkel, säker och snabb inloggning. Vill du veta mer om hur vi löste deras utmaningar, läs om våra kundberättelser här.

Med Net iD får du en komplett lösning för en säker och enkel inloggning

Vår lösning

Kom igång

Ta hjälp av våra experter

Att implementera en ny säkerhetslösning är ingen liten sak, men det behöver inte vara svårt. Läs om hur vi kan hjälpa dig att komma gång.

Vill du veta mer om Net iD Software Suite?

Bara lugn! Vi utgår från din organisations behov och hur ni på bästa sätt kan nyttja vår produktfamilj för en säkrare inloggning.