Hem Produkter Net iD Access
Mobil inloggning

Net iD Access

Mobil arbetskraft

Det kan vara en utmaning att låta sina användare jobba mobilt. Ökad valfrihet och effektivitet kan i värsta fall bli en oönskad kompromiss med IT-säkerheten.

Det ses idag som självklart att ha möjlighet att arbeta på distans, på en mobil arbetsplats eller i en virtuell arbetsmiljö. Men det förutsätter att dina användare kan nyttja sina mobila enheter på ett säkert sätt. Risken är dock att medarbetare börjar hitta egna lösningar som bryter mot befintlig IT-säkerhetspolicy. Du behöver därför en lösning där olika typer av bärare hanteras och administreras. SecMaker möjliggör detta genom utfärdande av certifikat som identifierar och godkänner användaren med stark tvåfaktorsautentisering baserad på certifikat och PKI.

Säkra information och appar

Net iD Access ger dig full PKI-baserad multifaktorautentisering till verksamhetskritisk information och applikationer på alla typer av klientenheter.

Tack vare stöd för iOS och Android får du bibehållen säkerhet också med mobila enheter som mobiltelefon och surfplatta. Du säkrar dina användare med filcertifikat eller smartkort via extern kortläsare. Net iD Access fungerar lika bra med webbapplikationer som mobila appar.

  • Tillgång till verksamhetskritisk information var du än är
  • Integrerar med befintlig PKI-infrastruktur
  • Hanterar klientappars behov av integration med kortläsare, kort, nycklar, certifikat
  • Kostnadsfri för nedladdning till iOS, Android
  • Finns även för Windows, macOS, Linux och Chrome OS
  • Tillåter ID-växling

 

Stark tvåfaktorsautentisering

Få enkel och säker tillgång till företagskritisk information oberoende av var du befinner dig.

SecMakers lösning förbättrar produktiviteten och gör det enkelt för slutanvändaren att följa den IT-säkerhetspolicy som finns inom organisationen. Med integrerad support för stark tvåfaktorsautentisering, baserad på certifikat och PKI i mobila enheter, använder Net iD Access befintliga smartkort för inloggning, till exempel SITHS elektroniska medarbetarkort. Har du en Citrixmiljö? Inga problem. Du kan tryggt och säkert logga in med din mobiltelefon och vårt inbyggda plug-in i Citrix Storefront.

Boka en demo

Se till att dina kollegor kan arbeta effektivt och modernt med mobil inloggning. 

Boka en demo så visar och berättar vi hur lösningen fungerar. 

 

Så här fungerar det

Net iD Access erbjuder en helhetslösning för mobil säkerhet med en kostnadsfri applikation för klientsidan och en serverkomponent.

Lösningen ger dig full MFA, Multifaktorautentisering för dina tjänster klientapplikation och serversida utan behov av avancerad PKI-utveckling. När användaren vill logga in mot en tjänst anger hon sitt användar-ID i tjänsteapplikationen som skickar det vidare till tjänstens serversida. Servern skickar i sin tur en inloggningsbegäran för användaren till Net iD Access Server via ett enkelt web serviceanrop. Samtidigt växlas användaren över till applikationen.

Net iD Access och själva inloggningen med kortet eller den filbaserade e-identiteten sker mot Net iD Access Server. Net iD Access Server verifierar användaren och meddelar tjänstens serversida att allt är klart. Användaren växlas automatiskt tillbaka till tjänsteapplikationen och får åtkomst till den begärda tjänsten. Net iD Access separerar informationskanalen från ”säkerhetskanalen”. Detta kallas även out-of-band authentication.

Det möjliggör en rad olika användningsfall, vilka som ska användas styrs genom konfiguration för varje tjänst.

Fler möjligheter

Ökad flexibilitet och möjlighet att använda moderna kommunikationsverktyg som förenklar arbetet och tillåter ett mobilt arbetssätt. En rad färdiga integrationer säkerställer att Net iD Access gör jobbet i just din IT-miljö. Läs mer om vilka möjligheter det finns i produktbladet. 

Fler möjligheter