Hem Produkter Net iD for Citrix
citrixinloggning

Net iD for Citrix

Snabb och säker inloggning
till din Citrix-miljö

Företag och organisationer som tidigare loggat in med smartkort i sin Citrix-miljö har ofta drabbats av långa inloggningstider beroende på uppkopplingsväg. Idag kräver användarna snabb och enkel åtkomst till sina mobila-, moln- och företagsapplikationer.

Utmaningen är att se till att användare, applikationer och känslig data inte utsätts för säkerhetsrisker. Oberoende av enhet och anslutningsväg kan slutanvändaren logga in med Net iD for Citrix med sin valda bärare och ange en PIN-kod. Det ger snabb, enkel och säker tillgång till applikationer och företagskritisk information.

Snabbare inloggning

Net iD for Citrix gör att du slipper långa inloggningstider i din Citrixmiljö. Programvaran snabbar upp inloggningen och ger en rad fördelar för användaren.

Med Net iD for Citrix behöver användaren bara ange en PIN-kod vid inloggning oavsett autentiseringsväg. Det leder till att inloggningstiden drastiskt förkortas samt att du kan definiera händelser när kortet sätts i respektive tas ur kortläsaren. Organisationens medarbetare får tillgång till verksamhetskritisk information på ett snabbt, enkelt och säkert sätt med sitt smartkort, mobilcertifikat eller YubiKey och en PIN-kod.

  • Stark tvåfaktorautentisering med PIN-kod mot din Citrix-plattform för en rad olika enheter och anslutningsvägar.
  • Samlad inloggning (single sign-on, SSO), ger snabb och enkel tillgång till alla dina applikationer.
  • Snabb och pålitlig sessionsåtertagning (smartcard roaming eller hot seating).
  • Livscykelhanterade komponenter och APIer som Citrix officiellt stöder i nuvarande och framtida plattformar.
  • Integrerar med befintlig PKI-infrastruktur och Citrix-plattform.
  • Fungerar i Windows, macOS, ChromeOS och Linux.
  • Färdiga insticksprogram (plug-ins) för tunna klienter från Dell, Igel, Fujitsu, 10ZIG med flera.
  • Lösningar för mobil autentisering direkt till Citrix StoreFront (med eller utan Citrix Active Directory, AD) i iOS och Android.

Vill du få en gratis demo?

Slipp långa inloggningstider i din Citrixmiljö och få en snabb och säker inloggning. 

Boka en demo så visar och berättar vi hur du kan lösa din organisations utmaningar. 

 

Så här fungerar det

Net iD for Citrix integrerar med och drar nytta av organisationens befintliga säkerhetslösning och PKI-infrastruktur. Utöver stödet för kortbaserad autentisering ingår även alla andra funktioner i klientprogramvaran Net iD Enterprise.

Med Net iD for Citrix går det att förkorta inloggningstiden med smartkort radikalt samt definiera händelser när kortet sätts i och tas ur kortläsaren. Organisationens medarbetare får tillgång till verksamhetskritisk information på ett snabbt, enkelt och säkert sätt med smartkort eller YubiKey och PIN-kod.

Du kan även logga in med mobilen mot Net iD Access Server som verifierar användaren och meddelar tjänstens serversida att allt är klart. Användaren växlas automatiskt tillbaka till tjänsteapplikationen och får åtkomst till den begärda tjänsten. Net iD Access separerar informationskanalen från ”säkerhetskanalen”. Detta kallas även out-of-band authentication.

Det möjliggör en rad olika användningsfall, vilka som ska användas styrs genom konfiguration för varje tjänst.

Fler möjligheter

Genom ett nära samarbete med Citrix utvecklare har flera tilläggsfunktioner som ger ytterligare
mervärden för dig som vill använda smartkort och certifikat för inloggning tagits fram. Läs mer om vilka möjligheter det skapar. 

Fler möjligheter