Hem Nyheter SecMaker följer noga utvecklingen av Covid-19
Aktuellt

SecMaker följer noga utvecklingen av Covid-19

Nyheter

SecMaker följer noga utvecklingen av Covid-19

SecMakers högsta prioritet är att skydda våra medarbetares hälsa, samt att säkerställa våra löpande åtaganden av leveranser och tjänster.

På grund av den spridningsrisk som finns har det vidtagits åtgärder för att säkerställa kundåtaganden, skydda anställdas hälsa och att förhindra att viruset sprider sig i samhället.

Som en säkerhetsåtgärd uppmuntrar vi våra anställda som att anordna digitala möten, arbeta på distans samt att avstå från icke nödvändiga resor i enlighet med UDs rekommendationer.
Vi gör detta för att begränsa smittorisken bland anställda, såväl som för våra kunder och i samhället i stort. 

2020-03-17

Utvärderar kontinuerligt

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna och följer de direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet samt vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera eventuell påverkan på våra tjänster och leveranser, till följd av Coronaviruset.

I prövande tider som denna måste vi arbeta tillsammans och vidta åtgärder för att begränsa spridningen av viruset och därmed minimera effekterna för våra anställda och för samhället.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
SecMakers marknadsavdelning, marknad@secmaker.com

Kontakta oss

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.