Hem Våra kunder Södertälje Sjukhus
Kundcase

Säker inloggning för mer tid till patienterna

Kundcase

Södertälje Sjukhus

Avancerad informationsteknik skulle krävas för att frigöra tid för vård, förbättra patientsäkerheten och göra sjukhuset framtidssäkert.

Utmaning

Med växande säkerhetsutmaningar och användarnas krav på enklare inloggning behövde Södertälje Sjukhus förbättra IT-säkerheten. Vårdpersonalen efterlyste snabbare inloggning och enklare hantering då allt för mycket tid gick åt till detta, istället för till patienterna.

Lösning

En integrerad säkerhetslösning för inloggning med stark autentisering i journalsystemet och andra viktiga applikationer infördes. Sjukhuset hade redan 2010 börjat använda e-tjänstekort. Nu kombinerades e-tjänstekorten med Net iD Enterprise från SecMaker.

Resultat

E-tjänstekortet blev grunden för sjukhusets nya säkerhetshelhetslösning. Idag kan vårdpersonalen ta med sig sitt e-tjänstekort när de behöver förflytta sig, för att snabbt och enkelt koppla upp sig på vilken arbetsstation som helst. Detta har inneburit mer tid för patienterna.

I dag kan vi enkelt växla användare eller förflytta oss mellan arbetsplatser. Tidsvinsten är enormt viktig för våra patienter.

Marja-Liisa Nyman
Chefsjuksköterska
Kvinna står framför vägg med porträtt

Vill du veta mer om lösningen?

Ladda ner hela caset

Vi kan hjälpa dig också

Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig argument – om fler ska med på tåget.