SecMaker inleder samarbete med Imprivata för snabb och enkel singelinloggning

SecMaker och amerikanska Imprivata har inlett samarbete kring SSO-plattformen OneSign. Imprivata OneSign används främst inom hälso- och sjukvård för att för första gången på bredden kunna erbjuda singelinloggning (SSO) i hela IT-miljön.

I Danmark drivs sedan en tid projektet Effektiv SystemAdgang (ESA) som en del av de fem danska regionernas IT-samarbete. Målet är att alla danska regioner innan årets slut ska vara anslutna till systemet som baseras på bland annat Imprivata OneSign. Region Hovedstaden har kommit längst i utrullningen och kan redan idag erbjuda sina medarbetare singelinloggning till ett virtuellt datorskrivbord. Vårdpersonalen loggar in till alla tjänster och applikationer med ett och samma användarnamn ett lösenord. Genom att SSO-lösningen också kombineras med stöd för sessionsförflyttning kan vårdpersonalen snabbt avsluta och återuppta arbetet var som helst på sjukhuset.

Kombinationen Net iD, smarta kort och Imprivata OneSign ger tillsammans bästa möjliga förutsättningar att också adressera utmaningarna kopplat till säkerhet och inloggning. Tack vare SITHS har svensk sjukvård kommit längst i världen med att tillämpa IT-säkerhet och smarta kort. Genom Imprivata OneSign finns nu ett utmärkt tillfälle att även tillföra högre produktivitet genom singelinloggning.

SecMaker och Imprivata kommer gemensamt bjuda in till olika lanseringsaktiviteter under hösten.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer redan nu.

Dela denna artikel

Relaterat