Säkra klienter i vården

Den 10 maj arrangerade distributören Commaxx tillsammans med Landstinget Uppsala ett heldagsevent på temat säkra klienter i vården. Ett 30-tal representanter från flera landsting och experter från Inera, Citrix, SecMaker, Imprivata och Igel var på plats.

Tillsammans diskuterade vi och utbytte erfarenheter inom klienthantering med fokus på säkerhet och användbarhet. Bilden av att alla vill samma sak men gör på olika sätt blev mycket tydlig. SecMakers lösningsarkitekt Ronnie Johansson citerade Datainspektionens riktlinjer kring stark ursprungsidentifiering med orden Upprättande av en stark användaridentitet är av grundläggande betydelse i distribuerade miljöer; att annars begränsa privilegier till användaren kan förefalla betydelselöst och påminde alla om värdet i den investering som skett i utgivning av SITHS-korten.

Imprivatas nordiska säljchef Christian Hinnaland berättade om hur snabbt motivationen viker hos användare att överhuvudtaget logga in i system som kräver komplexa lösenord med frekventa lösenordsbyten.

Igels affärsutvecklingsansvarige Timo Siedenberg berättade hur deras tunna klienter enkelt kan underhållas och driftsättas samt att de har inbyggt stöd för den senaste smartkortstekniken.

Citrix lösningsarkitekt Peter Enarsson tog i sin presentation upp att Citrix bestämt väg framåt kring certifikatbaserad inloggning. Deras nya satsning ger bland annat enklare integration av certifikat för inloggning, såväl i appar som i desktopläge. Citrix har också teknik som gör återtag av sessioner snabbare, säkerställer singelinloggning med certifikat samt federeringstjänsten FAS.

Capio S:t Göran, Landstinget Uppsala, SLL Karolinska och Region Jämtland Härjedalen berättade om sin respektive klientdesign och hur den uppfattas av användarna. Lösningarna skilde sig väsentligt från varandra och erbjöd utmaningar från olika synvinklar. Den perfekta klientdesignen kanske inte riktigt finns än men glädjande för oss på SecMaker var att alla byggde vidare på någon form av användningen av Net iD och smarta kort.

Dagen var uppskattad och flera av deltagarna ville spontant ha en uppföljande dag nästa år.
Tveka inte att anmäla ditt intresse för att delta till Kent Söderlund

Dela denna artikel

Relaterat