Placeholder

Inera bjuder in till konferens om Infrastruktur med möjligheter

Den 28 september bjuder Inera in till en konferens där du som arbetar med IT-säkerhetsfrågor inom landsting, regioner och kommuner kan ta del av nya digitala lösningar och riktlinjer för informationssäkerhet inom vård- och omsorg.

Ineras Per Mützell ger en överblick av ingående komponenter i Ineras nya referensarkitektur för identitet och åtkomst. SecMakers medarbetare Jonas Öholm berättar om E-identitet för offentlig sektor, (Efos):
När Efos lanseras skapas en gemensam lösning för elektroniska tjänstelegitimationer för hela den offentliga sektorn i Sverige.

I ett unikt samarbete mellan Inera och Försäkringskassan har grunden lagts för en ökad tillförlitlighet mellan myndigheter när det kommer till elektronisk legitimering av medarbetarna. Efos kommer att avlösa SITHS men också ge ny funktionalitet, t.ex. möjliggöra lagring av certifikat och nycklar på andra bärare än smarta kort.

Vid konferensen kommer deltagarna att få information om vad som redan finns framtaget och vad som är på gång. Inera kommer att beskriva hur läget ser ut, vad de anser att landsting, regioner och kommuner bör göra, samt vad Inera och andra kan hjälpa till med. Med infrastrukturens möjligheter, finns stora möjligheter att komma långt – ganska snabbt.

Konferensen riktar sig till IT-arkitekter, IT-strateger, verksamhetsstrateger och informationssäkerhetsansvariga inom landsting, regioner och kommuner. Syftet är att berätta vad de nya kraven innebär och hur de nya lösningarna kan bidra till att utveckla IT-säkerheten, särskilt när det kommer till skyddet av integritetskänslig personinformation. Syftet är också att ge deltagarna en ökad insikt i vad Inera gör inom infrastrukturområdet, så att de blir bättre förberedda på vad som kan ”förberedas på hemmaplan”.

Lyssna på inspelningen av konferensen här

Dela denna artikel

Relaterat