SecMaker inleder samarbete med Imprivata för snabb och enkel singelinloggning

SecMaker och amerikanska Imprivata har inlett samarbete kring SSO-plattformen OneSign. Med sitt fokus på att balansera säkerhet och användarvänlighet har OneSign över sex miljoner användare i 21 länder. OneSign används är främst inom hälso- och sjukvård för att för första gången på bredden kunna erbjuda singelinloggning (SSO) i hela IT-miljön.

I Danmark drivs sedan en tid projektet Effektiv SystemAdgang (ESA) som en del av de fem danska regionernas IT-samarbete. Målet är att alla danska regioner innan årets slut ska vara anslutna till systemet som baseras på bland annat Imprivata OneSign. Region Hovedstaden har kommit längst i utrullningen och kan redan idag erbjuda sina medarbetare singelinloggning till ett virtuellt datorskrivbord. Vårdpersonalen får därmed tillgång till alla tjänster och applikationer i ett och samma inloggningsflöde. Genom att lösningen också kombineras med stöd för sessionsförflyttning kan vårdpersonalen snabbt avsluta och återuppta arbetet var som helst på sjukhuset.

Kombinationen Net iD, smarta kort och Imprivata OneSign ger tillsammans bästa möjliga förutsättningar att adressera utmaningarna kopplat till säkerhet och inloggning. Tack vare projekten SITHS och Efos har svensk sjukvård kommit längst i världen med att tillämpa IT-säkerhet med smarta kort. Genom Imprivata OneSign finns nu ett utmärkt tillfälle att tillföra singelinloggning mot alla målsystem, även äldre legacy applikationer.

SecMaker och Imprivata kommer gemensamt bjuda in till olika lanseringsaktiviteter under året.

Dela denna artikel

Relaterat