Användare mer flexibla med RJH:s nya IT-säkerhetslösning

Lösningen ger bättre patientsäkerhet och ökad effektivitet vid inloggning.
Tidigare loggade medarbetarna in med flera olika användarnamn och lösenord till verksamhetens olika system. För att säkerställa kraven på god IT-säkerhet tvingades användarna logga ut aktivt från varje system och dator. Förfarandet är en vedertagen säkerhetsrisk eftersom det kan vara mycket tidskrävande att logga in och ut. Ofta får det till följd att användare ligger kvar inloggade vilket i sin tur kan leda till att obehöriga kommer åt uppgifter, till exempel patientjournaler. Inom Vision eHälsa för svensk hälso- och sjukvård är detta definierat som en patientrisk.

Med det nya systemet minimeras antalet lösenord eftersom användarna loggar in med smarta kort och Singelinloggning. Inga lösenord behövs, bara personligt utfärdade kort och PIN-kod. Vid paus eller förflyttning till annan arbetsplats drar användaren bara ut kortet och sessionen går tillbaka till servern. Väl tillbaka vid en valfri arbetsplats kan användaren på ett fåtal sekunder direkt återuppta arbetet i samma session bara genom att sätta in sitt smartkort och ange PIN-koden. Programmen och dokumenten ligger kvar och väntar, precis som de lämnades vid utloggningen. Arbetssättet har snabbt blivit populärt och ses som nästa generations metod för snabbare och säkrare inloggning.

Se fler fördelar med lösningen i filmen om Region Jämtland Härjedalen

Dela denna artikel

Relaterat