Atea IT-arenan Skellefteå

Möjliggör din säkra digitala arbetsstyrka. Snabbaste och enklaste vägen till säker leverans av applikationer, i molnet eller on prem. Med fokus på applikationer, data och människor, inte infrastruktur.

Placeholder

Snabbaste och enklaste vägen till säker leverans av applikationer, i molnet eller on prem. Med fokus på applikationer, data och människor, inte infrastruktur.

Vi visar Citrix på tunna, feta och mobila klienter säkrade med smarta kort.

Anmäl dig här

Dela detta event