Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säker inloggning i virtuella miljöer

Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt och kostnadseffektivt anpassa IT-miljön efter nya förutsättningar och behov. Ökad flexibilitet ställer också nya krav på IT-säkerhet och att skydda information och applikationer från obehörig insyn och åtkomst.

Virtualisering och centraliserad kontroll av applikationer och data ökar flexibiliteten och lägger grunden för förbättrad IT-säkerhet. PKI och smarta kort gör det möjligt att identifiera och autentisera slutanvändare på ett konsekvent och enhetligt sätt. Kombinationen erbjuder ett kostnadseffektivt och användarvänligt alternativ för hög säkerhet i virtuella IT-miljöer.

Dela denna artikel

Relaterat