Kostnadskontroll med smarta kort

Placeholder

Information är idag en nyckelresurs för de flesta företag och organisationer. När 75% av medarbetarna i ett genomsnittligt företag är mobila i någon form ökar behovet av att på ett kvalificerat sätt skydda information och affärsapplikationer också vid mobilt arbete. Dagens IT-ansvariga står därför inför utmaningen att hitta nya lösningar som ger kvalificerad IT-säkerhet i en alltmer flexibel och mobil värld utan att inkräkta på användarnas upplevelse av enkelhet.

Samtidigt står IT-säkerhet för en växande del av företags och organisationers totala IT-budget. Det finns därför all anledning att utvärdera de kostnader som en ny säkerhetslösning medför och sätta dem i relation dels till organisationens nuvarande kostnader kopplade till säkerhet men likväl till de kostnader som dålig säkerhet medför och framtida behov.

Dela denna artikel

Relaterat