Öka produktiviteten med snabb och enkel inloggning

Nästan alla företag och organisationer står inför samma dilemma, säkerheten måste öka samtidigt som tillgängligheten, flexibiliteten och mobiliteten för deras arbetsstyrka måste förbättras.

Användarna behöver få tillgång till applikationer och känslig data oberoende av vart de befinner sig och vilken enheten de använder sig av. Med fokus på applikationer, data och människor kan vi hjälpa er att skapa den rätta grunden för bättre IT-säkerhet med Net iD produktfamilj.

Net iD Enterprise

Varje dag använder vi vår digitala identitet för att kunna utföra vårt arbete, använda IT och leva uppkopplade liv. Men det många undrar är, finns risken att känslig data och personlig information hamnar i fel händer. Tvåfaktorsautentisering (2FA) och identitetshantering adderar ett extra lager av IT-säkerhet för att skydda dina värdefulla tillgångar. Net iD Enterprise erbjuder fullt stöd för autentisering, kryptering och digital signering för Windows, Linux och Mac OS, och är en av IT sektorns starkaste och mest användarvänliga säkerhetslösningar.

Net iD Portal

Organisationer är ofta rädda att utfärdandet och den löpande administrationen av certifikat och användare kommer att bli en komplex och tidskrävande uppgift. Net iD Portal är ett onlineverktyg som förenklar utfärdandet och administrationen av användarnas digitala identiteter från en och samma portal. Reducera tid och arbete för att hantera de dagliga uppgifterna med hjälp av en självbetjäningslösning för slutanvändare eller håll den centralt hanterad. Integrera standardportalen i din IT-infrastruktur eller välj en anpassad lösning för just er, vad passar din organisation bäst.

Net iD Access

Idag behöver organisationer erbjuda mobilitet i arbetet utan att kompromissa med IT-säkerheten. Utmaningen ligger i att mobiliseringen av användare som har tillgång till applikationer och data inte utsätter organisationen för säkerhetsrisk. Optimera produktiviteten och
IT-säkerheten med stark tvåfaktorsautentisering baserat på certifikat och PKI och ge användarna tillgång till verksamhetskritisk information från alla typer av mobila enheter på ett enkelt och säkert sätt med en PIN kod.

Net iD Connect for Citrix

Företag och organisationer som tidigare använt smarta kort för att logga in i sin Citrix-miljö har ofta drabbats av långa inloggningstider beroende på anslutningsvägen.

Medarbetarna kräver snabb och enkel åtkomst till sina mobila, moln och företagsapplikationer för att kunna utföra sitt arbete.

Med ett kort och en PIN-kod får användarna enkel åtkomst till alla sina mobil-, moln- och företagsapplikationer och kan snabbt återansluta till sessionerna.

Net iD SDK

Vill du som applikationsutvecklare integrera certifikatsbaserad säkerhet i mobila applikationer baserade på Android och iOS för att möta dina kunders krav?

Vi vill ge dig verktygen för att arbeta kring de begränsningar som fortfarande finns för IT-säkerhet i mobila miljöer och ge dig möjlighet att hitta en lösning för maximal mobil säkerhet som baseras på certifikat och PKI.