Net iD ACCESS

Möjliggör mobil arbetskraft och öka effektiviteten

Dagens organisationer behöver mobilisera användare utan att kompromissa med IT-säkerheten. En omfattande lösning för mobil säkerhet innebär tillgång till affärskritisk information, data och applikationer måste vara möjliga oavsett vilken typ av enhet som används.

Detta medför att olika typer av bärare ska hanteras och administreras genom utfärdande av certifikat som identifierar och godkänner användaren med stark tvåfaktorsautentisering baserad på certifikat och PKI.

 

Säker inloggning via laptop, plattor och mobiler

Net iD Access ger dina anställda säker tillgång till affärskritisk information och applikationer på bärbara datorer, smartphones och surfplattor genom att nyttja organisationens befintliga säkerhetslösning och IT-infrastruktur.

Integrerad support för stark tvåfaktorsautentisering baserad på certifikat och PKI i mobila enheter, använder Net iD Access befintliga smartkort för inloggning, till exempel SITHS elektroniska medarbetarkort.

Arbeta på distans eller i en virtuell arbetsyta ger slutanvändare flexibilitet och mobilitet, om de kan använda sina mobila enheter säkert.

Vår lösning fungerar lika bra med webbapplikationer som med mobila applikationer som förbättrar produktiviteten och gör det enklare för slutanvändare att följa IT-säkerhet.

 

Fördelar med Net iD Access

  • Möjliggör certifikatbaserad inloggning med en PIN-kod från en rad olika enheter
    och anslutningsvägar
  • Enkel och säker tillgång till företagskritisk information obereoende av vart du befinner dig
  • Integrerar med befintlig PKI-infrastruktur
  • Hantering av klientappars behov av integration med kortläsare, kort, certifikat och nycklar(?)
  • Lifecykelhanterad komponent med stöd för iOS, Android, Windows och OS X
  • Ersätter OTP, SMS och andra multifaktor lösningar med certifikat

Så fungerar det

Net iD Access erbjuder en helhetslösning för mobil säkerhet med en app för klientsidan och en serverkomponent. Lösningen binder samman din egen tjänsts klientapplikation och inloggning till serversidan utan behov av avancerad PKI-utveckling. Du väljer själv om du vill hantera validering och spärrkontroll i Net iD Access Server eller på serversidan i dina tjänster.

Allt informationsutbyte mellan din tjänst server, Net iD Access Server och Net iD Access app är krypterad.

 

Net iD Acces for Citrix

Företag och organisationer använder tradionellt One Time Passwords (OTP), SMS eller andra multifaktor lösningar för att autentisera användare från externt nätverk mot sin interna IT-miljö.
Detta medför krav på tidskrävande lösenordshantering samt att användaren måste hantera komplexa engångskoder vid inloggning.

Genom att använda Net iD Access mobilapplikation för authentisering får användaren fjärråtkomst till den interna Citrix-miljön från vilken dator som helst via ett betrott certifikat lagrat i Net iD Access-applikationen.

Lösningen löser de kritiska problemen som varje organisation har behov av stark och flexibel autentisering till interna resurser som levereras från Citrix-lösningen.