Net iD CONNECT FOR CITRIX

Snabb och säker inloggning till din
Citrix-miljö

Företag och organisationer som tidigare loggat in med smartkort i Citrix-miljö har ofta drabbats av långa inloggningstider beroende på uppkopplingsväg. Medarbetare kräver snabb och enkel åtkomst till sina mobila-, moln- och företagsapplikationer.

Utmaningen är att se till att användare, applikationer och känsliga data inte utsätts för säkerhetsrisker. Oberoende av enhet och anslutningsväg kan slutanvändaren logga in med Net iD Connect for Citrix med sin valda bärare och ange en PIN-kod.
Det ger dem snabb, enkel och säker tillgång till alla sina applikationer och företagskritisk information.

 

Fördelar med Net iD Connect for Citrix

  • Möjliggör stark tvåfaktorsautentisering inloggning med en PIN-kod mot din Citrix-plattform för en rad olika enheter och anslutningsvägar.
  • Full Single Sign On (SSO), användaren får snabbt och enkelt tillgång till alla sina applikationer
  • Avsevärt snabbare inloggningstid vid sessionsförflyttning
  • Baserad på livscykelhanterade komponenter och API: er som officiellt stöds av Citrix
  • Stödjer både nuvarande och kommande plattformar
  • Integrerar med befintlig PKI-infrastruktur och Citrix-plattform

    Med Net iD Connect behöver användaren bara ange en PIN-kod vid inloggning oavsett autentiseringsväg. Vilket leder till att inloggningstiden förkortas drastiskt samt att du kan definiera händelser när kortet sätts i respektive tas ur kortläsaren. Organisationens medarbetare får tillgång till verksamhetskritisk information på ett snabbt, enkelt och säkert sätt med sitt smartkort, mobilcertifikat, YubiKey och PIN-kod.